Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista sekä asettaa vuosittain toimitusjohtajalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Toimitusjohtajan tulee osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden määräysten sekä hallituksen ohjeiden mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä sekä vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä. Toimitusjohtaja huolehtii myös hallituksen vahvistaman investointipolitiikan puitteissa tekemien päätösten täytäntöönpanosta sekä yhtiön muun varallisuuden hoidosta hallituksen kulloinkin vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuutuksella ja hänen tulee raportoida hallitukselle kaikista yhtiön tai sen toiminnan kannalta merkittävistä asioista.

Yhtiössä on toimitusjohtajaa avustava johtoryhmä, jonka jäsenet hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmä valmistelee tarvittavat päätösesitykset hallitukselle yhtiön strategiasta, kehittämisestä ja investoinneista sekä toimeenpanee tehdyt päätökset asianmukaisesti organisaatiossa. Johtoryhmässä käsitellään myös mm. yhtiön henkilöstöpolitiikkaan ja tiedottamiseen liittyviä kysymyksiä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten omistustiedot yhtiön osakkeista ja optioista ovat sivulla “Sisäpiirin omistukset“.

Keith Silverang, BA, MBA, syntynyt 1961, on toiminut Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana 15. syyskuuta 2008 alkaen. Hän on työskennellyt konsernissa vuodesta 2004 alkaen muun muassa pääkaupunkiseudun yksikön johtajana ja Technopolis Ventures Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän toimi mm. AAC Global Oy:n Chief Operating Officerina (COO) ja vara­toimitusjohtajana sekä Oy ICS Ltd:n toimitusjohtajana.

Korkealaatuisia kuvia toimitusjohtajasta

Reijo Tauriainen, FM, syntynyt 1956, talousjohtaja. Hän toimii myös yhtiön varatoimitusjohtajana. Hän on ollut konsernissa vuodesta 2004 alkaen. Aiemmin hän toimi mm. Flextronics ODM Finland Oy:n talousjohtajana. Hän on Nordic Option Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Suomen Hoivatilat Oy:n, Temotek Oy:n, Temotek Palvelut Oy:n ja Uros Oy:n hallituksen jäsen.

Juha Juntunen, ins., syntynyt 1973, operatiivinen johtaja sekä yhtiön myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja. Hän on toiminut konsernissa vuodesta 2004 lähtien mm. Oulun seudun yksikön johtajana. Aiemmin hän on toiminut vientipäällikkönä Alma Software Oy:ssä.

Kari Kokkonen, DI, syntynyt 1963, kiinteistötoimintojen ja palveluiden johtaja. Hän on toiminut konsernissa vuodesta 2008 lähtien. Aiem­min hän on ollut osakkaana ja konsulttina Saraco D & M Oy:n palveluksessa sekä kehitystehtävissä ja vaativissa rakennushankkeissa NCC:llä.

Outi Raekivi, OTK, KJs, syntynyt 1968, lakiasiainjohtaja. Hän on toiminut konsernissa vuodesta 2011 alkaen ja vastaa lakiasioiden lisäksi konsernin henkilöstöasioista sekä ympäristö- ja vastuullisuusasioista. Aiemmin hän on toiminut Citycon Oyj:n lakiasiainjohtajana sekä Nordea-konsernin kiinteistötoiminnoissa useissa eri juridiikan tehtävissä. Hän on Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunnan ja Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan jäsen.