Arvonnan säännöt

  1. Arvonnan järjestää Technopolis Oyj (y-tunnus: 0487422-3).
  2. Technopolis Oyj järjestää arvonnan UMA Workspacen Facebook-sivulla 10.–15.10.2017. Osallistumisaika arvontaan päättyy 15.10.2017 klo 23:59.
  3. Arvontaan voi osallistua kommentoimalla UMA Workspacen Facebook-sivulla 10.10. julkaistua päivitystä.
  4. Osallistumisoikeutta arvontaan ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
  5. Arvonta suoritetaan 16.10.2017 Technopolis Oyj:n toimesta. Technopolis Oyj arpoo arvonta-ajan päätyttyä kysymysten jättäneiden kesken käyttöoikeiden työhuoneeseen kahdeksi (2) tunniksi UMA Esplanadille Helsinkiin. Lisäksi kysymysten jättäneiden kesken arvotaan viisi kappaletta UMA-kangaskasseja. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebookin yksityisviestillä. Mikäli voittaja ei vastaa voittamista koskevaan viestiin 24 tunnin kuluessa sen lähettämisestä, niin voidaan valita uusi voittaja. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.
  6. Arvonnassa voittaneen henkilön henkilötietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon sekä toimenpiteen järjestämiseen ja tiedot hävitetään tämän jälkeen. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat myöntävät Technopolis Oyj:lle oikeuden käyttää voittajan nimeä UMA Workspacen sosiaalisen median kanavissa ilman eri suostumusta tai korvausta.
  7. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta ja käyttämisestä. Järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittaja ei itse voikaan käyttää palkintoa.
  8. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, vaan siitä vastaa ainoastaan Technopolis Oyj. Annat tietosi Technopolis Oyj:n käyttöön etkä Facebookille. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.
  9. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä.
  10. Arvonnan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.