Technopolis slutförde Göteborgsförvärvet

Det finska fastighetsbolaget Technopolis har idag slutfört förvärvet av företagsparken Gårda i Göteborg. Bolaget offentliggjorde förvärvet den 24 maj 2016.

Den skuldfria köpesumman var 1 177 miljoner svenska kronor. Därutöver överenskom Technopolis och försäljaren om ytterligare köpesumma på ca 20 miljoner svenska kronor baserat på realisering av expanderingspotential av campuset. Nettoavkastningen förväntas till en början vara 5,0 % och den stabiliserade avkastningen förväntas ligga på 6,0 %.

Idag har Technopolis verksamhet i 13 städer i sex länder: Sverige, Finland, Norge, Estland, Litauen och Ryssland. Expanderingen stöder Technopolis målsättning att uppnå en årlig tillväxt på 10 % i nettoomsättning under strategiperioden 2015–2020. Technopolis har offentliggjort att fortsatt expandering både i Sverige och övriga marknader i Norden och Baltikum följer förutsatt att företagsparkerna uppfyller investeringskriterierna.

Kundföretagen i företagsparken är Telia, Fujitsu och GoExcellent. Technopolis kommer gradvis att påbörja konceptimplementeringen i det nya campuset i Göteborg.

Läs mer om Technopolis Gårda: www.technopolis.se.