Käyttöehdot

Technopolis-konsernin sivustojen käyttöehdot

Seuraavat käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) koskevat Technopolis Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Technopolis”) verkkosivujen käyttöoikeuksia Suomessa. Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Sivujemme kautta pääset myös Technopolis Oyj:n ulkomaisten tytäryhtiöiden sivuille. Niiden käyttöehdoissa noudatetaan kunkin maan omia pakottavia lakeja ja säädöksiä. Käyttäessään verkkosivuja käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Technopolis ylläpitää verkkosivuja ja toimii verkkosivujen pääasiallisena päivittäjänä. Kaikki verkkosivujamme koskevat huomautukset ja kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti tai sähköisesti alla mainittuihin osoitteisiin:

Technopolis Oyj
Y-tunnus: 0487422-3
Postiosoite: Elektroniikkatie 8, 90590 OULU
Sähköposti: info@technopolis.fi

 

Tekijänoikeudet

Technopoliksen verkkosivustoilla oleva materiaali on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti, ja sisältää Technopoliksen suojattuja tavaramerkkejä ja tunnuksia. Materiaalia ei saa käyttää kolmansien osapuolien mainostarkoituksiin eikä sitä saa kopioida tai ladata sellaisenaan Technopoliksen tai muun tahon tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia rikkoviin käyttötarkoituksiin. Mitään verkkosivujen sisältämää materiaalia ei saa muokata, käyttää, esittää, siirtää tai muulla tavoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa. Sivustoilla olevaa tietoa voi kuitenkin esittää, tallentaa ja ladata ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön sillä edellytyksellä, että Technopolis ja sen verkkosivut mainitaan lähteenä. Technopoliksen verkkosivuilla julkaistuja lehdistötiedotteita voidaan käyttää julkisessa viestinnässä, jolloin lähteenä on mainittava Technopolis ja sen verkkosivut.

Kaikki oikeudet verkkosivujen materiaaliin, mukaan lukien tekijänoikeudet, ovat Technopoliksella, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä tai Technopoliksen toimeksiannosta verkkosivuille sisältöä, teknisiä ratkaisuja tai muuta aineistoa tuottavalla taholla. Verkkosivujen toteutuksessa käytettävien ohjelmistojen oikeudet ovat niiden lisenssinhaltijoilla.

Verkkosivujen käyttäjällä tai kolmannella osapuolella ei ole oikeutta vaatia Technopolikselta korvausta tai hyvitystä verkkosivuilla esitetyn materiaalin ja aineiston tai sen paikkansapitämättömyyden tai muun virheellisyyden tai puutteellisuuden perusteella.

 

Vastuunrajoitukset

Verkkosivut ja sen sisältämä materiaali esitetään sellaisina kuin ne ovat. Technopolis ei vastaa verkkosivujen käyttöön mahdollisesti liittyvistä tietoturvariskeistä.

Technopolis pyrkii jakamaan vain oikeaa ja luotettavaa tietoa, mutta se ei silti anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Technopolis ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyy johtuen verkkosivujen käyttämisestä, käytön estymisestä tai viivästyksestä tai virheestä tai puutteesta verkkosivujen sisältämässä materiaalissa.

Verkkosivujen sisältämät kohde-esittelyt eivät ole Technopoliksen tekemiä sitovia vuokra- tai myyntitarjouksia eikä käyttäjän tule tulkita mitään verkkosivuilla esiintyvää tietoa tällaiseksi. Technopoliksella on aina yksipuolinen oikeus olla vuokraamatta tai myymättä verkkosivuilla esiteltävää huoneistoa tai tilaa.

Technopoliksen verkkosivuilla on linkkejä sivuston ulkopuolisille sivuille. Technopolis ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, niiden toiminnasta taikka verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Technopolis ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat haittaohjelmista, jotka ovat päätyneet verkkosivuille väärinkäytösten seurauksena, ja jotka saattavat tarttua käyttäjän tietokoneeseen, tietokoneohjelmiin tai tietojärjestelmiin verkkosivustoilta tai siellä olevasta aineistosta. Technopolis ei ole vastuussa käyttäjän tietokoneen tai muun laitteen asianmukaisesta suojauksesta, jolla estetään esimerkiksi virukset tai muut haittaohjelmat.

Technopolis pidättää itselleen oikeuden koska tahansa estää käyttäjän pääsyn verkkosivuilleen.

 

Henkilötietojen käsittely

Verkkosivujen käyttämisen yhteydessä käyttäjistä ei lähtökohtaisesti kerätä henkilötietoja.

Käyttäjän ottaessaan verkkosivun välityksellä tai sen sisältämässä aineistossa mainittujen yhteystietojen avulla yhteyttä Technopolikseen, Käyttäjästä tulee Technopoliksen (potentiaalinen) asiakas ja tällöin käyttäjän henkilötietoja saatetaan rekisteröidä Technopoliksen ylläpitämään, verkkosivuista erillään olevaan asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteriin.

Tällaisen, Technopoliksen ylläpitämän asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitukset on kuvattu  asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaselosteessa.

 

Evästeet (Cookies)

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä (Cookies). Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneelle, jossa käyttäjä käyttää verkkoselainta. Näillä sivustoilla evästeiden käytöllä saatetaan varmistaa esimerkiksi, että käyttäjän kielivalinnat ja mahdolliset tilaustoiminnot tallentuvat oikein. Evästeiden avulla kerätään myös tietoa verkkosivustolta haetusta tiedosta ja kävijämääristä. Tietojen keräämisen tarkoituksena on kehittää Technopoliksen verkkosivuja ja palveluita. Technopoliksen ja kolmansien osapuolten verkkosivustoilla saatetaan toteuttaa myös kohdennettuja markkinointikampanjoita henkilöille, jotka ovat vierailleet sivustollamme aikaisemmin eli evästeet saatetaan yhdistää henkilötietoihin.

Verkkosivuston kävijäseurantaa toteutetaan erillisillä analytiikkatyökaluilla (kts. tarkemmin alla kohta ”Analytiikka”).

Jos käyttäjän verkkoselaimen asetuksissa on hyväksytty evästeiden käyttö ja käyttäjä käyttää verkkosivustoa, käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön Technopoliksen verkkosivustolla. Mikäli käyttäjä ei hyväksy evästeiden käyttöä, käyttäjän on poistuttava verkkosivuilta tai erikseen estää evästeiden käyttö verkkoselaimensa asetuksissa.

 

Analytiikka

Verkkosivuilla käytetään seuraavia analytiikkatyökaluja: Google Analytics, Fonecta Snoobi ja Hotjar. Käyttäjä voi estää Technopoliksen tai kolmansien osapuolten evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksissa ja/tai esimerkiksi Google Analytics opt out sivuston kautta asennettavalla ohjelmistolla osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout tai YourOnlineChoices -sivuston kautta osoitteessa http://www.youronlinechoices.com. Technopolis ei vastaa kolmansien osapuolten ohjelmistoista tai muista evästeiden estämiseen käytettävistä työkaluista taikka muista tiedoista tai materiaaleista kolmansien osapuolten verkkosivuilla.

 

Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 25.5.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Technopolis voi milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja ilman eri ilmoitusta. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan Technopoliksen muutoksen yhteydessä määräämänä ajankohtana. Verkkosivujen käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä verkkosivuja. Minkä tahansa Käyttöehdoissa olevan ehdon toteaminen laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai miltään osin toimeenpanokelvottomaksi ei vaikuta Käyttöehtoihin muilta osin.

 

Tietosuojaseloste