Työympäristö on yhdistelmä tiloja ja palveluita

Työympäristö on enemmän kuin pelkkiä neliöitä. Toimitilojen lisäksi jokainen yritys tarvitsee työntekoa tukevat peruspalvelut.

Mitä Technopolis-työympäristöön kuuluu?

Toimiva työympäristö vaatii neliöiden lisäksi palvelut, jotka mahdollistavat tehokkaan ja optimaalisen työnteon. Näihin peruspalveluihin kuuluvat esimerkiksi toimitilojen siivous ja kunnossapito sekä aulapalvelut.

kiinteät kampuspalvelut:

Välttämättömien peruspalveluiden lisäksi moni yritys kaipaa myös muita lisäarvoa tuottavia palveluita. Näitä ovat Technopoliksella mm. kokoustilojen vuokraamismahdollisuus, internet, hyvinvointipalvelut, joustava etätyömahdollisuus coworking-tiloissa – tai vaikkapa asiantuntijan tuki tehokkaamman toimiston suunnitteluun.

joustavat lisäpalvelut:

Asiakkaamme saavat 20% alennuksen kaikista kokoustiloistamme.

Kiinnostuitko? Ole meihin yhteydessä, niin katsotaan yhdessä yrityksellesi sopivin kokonaisratkaisu

Miten Technopolis-työympäristö eroaa muista vaihtoehdoista?

Perinteisesti toimitilat ja tietyt peruspalvelut on hankittu toisistaan irrallaan, vaikka molemmat ovat yhtä kiinteä osa toimivaa työympäristöä. Tilojen ja palvelujen yhdistäminen kokonaisuudeksi sen sijaan mahdollistaa yrityksille entistä tehokkaamman resurssienkäytön ja työympäristön.

Katso usein kysytyt kysymykset

Työympäristön hankkiminen yhtenä kokonaisuutena auttaa yrityksiä…

  1. arvioimaan toimitilojen ja muiden kiinteiden kulujen todelliset kustannukset ja pääsemään eroon piilokuluista
  2. vapauttamaan resursseja ydinliiketoiminnan pyörittämiseen
  3. tarkastelemaan työympäristöä pelkkien neliöiden sijaan laajempana kokonaisuutena, joka joko tukee toivottua yrityskulttuuria ja työn tekemisen tapoja tai haittaa sitä
Perinteinen tapa: neliöt, perus- ja lisäpalvelut hankitaan erikseen Technopoliksen tapa: työympäristö hankitaan kokonaisuutena
Vuokrasopimus Jäykkä ja pitkä (jopa 5-10 vuotta), eli toimitilat eivät jousta yrityksen muutostarpeiden mukaan. Vuokrasopimus ja neliömäärä joustavat tarvittaessa yrityksen muutostarpeiden mukaan.
Kokonaiskustannukset Pahimmillaan hyvin korkeat, mutta läpinäkymättömät ja siksi myös vertailukelvottomat kokonaiskustannukset. Alhaiset, läpinäkyvät ja vertailukelpoiset kokonaiskustannukset, sillä kaikki palvelut saa etukäteen neuvoteltuun hintaan, perusinfrastruktuuri on valmiina eikä kokonaisuuden hallintaan kulu yrityksen omia resursseja.
Piilokulut Piilokuluja syntyy helposti mm. palvelujen kilpailuttamiseen ja hallinnointiin kuluvista resursseista, joita on vaikea laskea mukaan kokonaiskustannuksiin. Yritykselle ei synny piilokuluja, sillä keskitetty ulkoistaminen vapauttaa yrityksen resurssit palveluiden kilpailuttamisesta ja hallinnoinnista.
Sopimusten määrä Vuokrasopimuksen päälle tulee jopa 15 erillistä sopimusta, joiden hallinta vie yrityksen resursseja. Vain yksi sopimus, sillä myös palveluiden hallinta on ulkoistettu toimitilatarjoajalle.
Peruspalvelut Välttämätön peruspalveluinfra täytyy kilpailuttaa itse ajoissa ennen muuttoa. Hinta ja laatu vaihtelevat huomattavasti mm. sijainnin mukaan. Peruspalvelut (internet, siivous jne.) ovat yrityksen käytössä automaattisesti heti muuton jälkeen. Valmiiksi kilpailutetut kustannukset ovat keskivertoa alhaisemmat ja laatu tasainen.
Lisäpalvelut Lisäpalveluiden, kuten lounasravintoloiden sekä hyvinvointi- ja yksilöpalveluiden saatavuus, laatu ja hinta vaihtelevat huomattavasti mm. sijainnin mukaan. Lisäpalveluiden ja ratkaisuiden perusinfrastruktuuri on valmiiksi olemassa, ja ne saa käyttöönsä joustavasti tarpeen mukaan ja pienellä vaivalla.
Palvelujen hallinta Sopimussalkkua ja palveluita hallinnoidaan hajautetusti eri kanavissa, mikä lisää mm. inhimillisten virheiden määrää, päällekkäisyyksiä ja piilokuluja, joiden lähteitä on usein vaikea paikantaa. Koko toimitila-, palvelu- ja ratkaisukokonaisuutta hallinnoidaan yhden kokonaisvastuullisen toimijan kautta keskitetysti. Kokonaisuus on helppo hahmottaa, eikä turhia päällekkäisyyksiä pääse syntymään.
Jaettu infra Jaettu infra (mm. kokous-, tapahtuma- ja coworking-tilat ja -palvelut) pitää usein hankkia erikseen ulkopuolelta, ja sen saatavuus, hinta ja laatu vaihtelevat huomattavasti mm. sijainnin mukaan. Jaettu infra on valmiina ja tarvittaessa heti asiakkaan saatavilla, useissa eri sijainneissa ja kilpailukykyiseen hintaan.
Verkostoituminen ja yhteisöllisyys Yleensä kokonaisuutta ei ole suunniteltu tukemaan verkostoitumista eikä yhteisöllisyyttä. Kampusympäristö ja jaettu infra tukevat yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista. Lisäksi kampuksilla järjestetään mm. säännöllisiä verkostoitumistapahtumia.
Tilatehokkuus Huono tilatehokkuus, sillä asiakas hankkii pääsääntöisesti toimitilaneliöitä per työpiste.
Esim. Helsingissä yhtä työpistettä kohden on keskimäärin 23 m².
Hyvä tilatehokkuus, sillä asiakas hankkii kokonaisvaltaisen työympäristön ja toimitilaneliöitä per työntekijä.
Asiakaslähtöisyys Toimitilat hankitaan suoraviivaisesti neliöinä eli tuotteena, johon ei pääsääntöisesti kuulu asiakaslähtöistä palvelukehitystä tai laaduntarkkailua. Toimitilaratkaisut hankitaan palveluna ja räätälöidään aina yritysten yksilöllisiin tarpeisiin ja työntekijöiden tarpeet edellä. Tarvittaessa asiakasta voidaan auttaa tarpeiden kartoittamisessa sekä työympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa.
Asiakastyytyväisyyttä mitataan ja kokonaisuuden laatua tarkkaillaan jatkuvasti.

Usein kysytyt kysymykset

Hinnat ja vuokrasopimus

Technopoliksen tiloissa neliöiden käyttö on optimoitu niin hyvin, että vaikka neliöhinta olisi alueen keskivertoa korkeampi, vuokralainen ei silti todennäköisesti maksa kokonaisuudesta yhtään sen enempää kuin muuallakaan.

Moderneissa, muuntojoustavissa tiloissamme tilatehokkuusaste on huomattavasti keskimääräistä parempi – eli toisin sanoen neliöitä per työpiste tarvitaan huomattavasti vähemmän kuin vanhanaikaisissa toimitiloissa.

Hyvä esimerkki tästä on CGI, joka sai modernin monitilatoimiston avulla nipistettyä jopa kolmasosan toimitilaneliöistään samalla kun henkilöstön tyytyväisyys parani.

Siinä missä kilpailijamme sitovat asiakkaat usein pitkiin vuokrasopimuksiin, meillä  vuokrasopimukset ovat pääsääntöisesti melko lyhyitä ja joustavia. Tästä huolimatta keskimääräinen asiakkuuden kesto on alan keskiarvoa pidempi.

Uskomme, että toimitilojen tulee ottaa huomioon yritysten ja ihmisten vaihtuvat tilanteet ja mahdollistaa esimerkiksi yrityksen kasvu saumattomasti. Joustavan vuokrasopimuksen ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme toimitilat, jotka joustavat yrityksen tarpeiden mukaan.

Hyvä esimerkki tästä on nopeasti kasvanut ohjelmistoyritys Zervant, joka on muuttanut tiloissamme jo neljästi viiden vuoden sisään – toimitilojen kasvaessa alkuaikojen 20 neliöstä nykyiseen 600 neliöön.

Meillä on yhteensä 1 600 asiakasyritystä ja asiakkuuden mediaanipituus on 9 vuotta, eli vuokralaisemme viihtyvät siis meillä varsin pitkään! Vuonna 2018 asiakkaidemme nettosuositteluindeksi NPS oli 33 ja yleinen asiakastyytyväisyys 4,11/5 (asteikolla 1–5).
Jokaisen kampuksen sivuilta löytyvät myös asiakasyritykset, esimerkiksi kaikki Otaniemen kampuksella sijaitsevat yritykset löydät tältä sivulta.

Asiakkainamme on paljon erikokoisia asiakkaita eri toimialoilta, mikä mahdollistaa verkostoitumisen ja synergiaedut. Kampuksemme ovat suunniteltu niin, että niissä eri yritysten työntekijöiden on helppo kohdata toisiaan. Edistämme verkostoitumista aktiivisesti myös erilaisilla asiakkaille suunnatuilla tapahtumilla.

Palvelut ja kokoustilat

Uskomme, että toimiva työympäristö on aina kokonaisuus, ei pelkkiä toimistoneliöitä. Sopimukseemme kuuluvat myös kiinteät kampuspalvelut, joihin sisältyvät mm.aulapalvelu, kiinteistöpalvelu, siivous ja ylläpito.

Vuokralaisenamme saat kiinteät kampuspalvelut laatutakuulla ja etukäteen neuvoteltuun sopimushintaan. Sopimussalkku kevenee, yrityksesi omaa aikaa ja resursseja säästyy ja kaikki tiloihin ja palveluihin liittyvät asiat hoituvat helposti ja keskitetysti MyTechnopolis-palveluportaalin kautta.

Vuokrasopimukseen sisältyvien peruspalveluiden lisäksi kampuksilla on saatavilla myös joustavia lisäpalveluita, kuten kokoustilat ja -palvelut sekä toimistopalvelut, joiden hallinnointi ja laskutus hoituu niin ikään keskitetysti.

Toimitilojen ja palveluiden keskittämisestä ovat hyötyneet monet asiakkaamme, esimerkiksi Business Finland ja Nordic Semiconductor.

Technopoliksen kampuksilta löydät erikseen vuokrattavia kokous- ja saunatiloja sekä auditorioita isompiin tapahtumiin. Vuokralaisena saat näistä 20 prosentin alennuksen. Lisäksi saat meiltä tarpeidesi mukaan räätälöitävät kokouspalvelut ja -tarjoilut – sekä tietenkin henkilökunnan, joka varmistaa, että tilaisuutesi sujuu jouhevasti. Kaikki kokoustilamme löydät täältä!

Näiden lisäksi asiakkaamme voivat vapaasti käyttää kampuksen yhteisiä tiloja kuten aula, kahvila ja ravintola.

Pääsääntöisesti asiakkaamme pääsevät omiin tiloihinsa omilla kulkuavaimillaan vuorokauden ympäri. Kampusten kulunhallintakäytännöillä varmistetaan, että konttorisi on aina turvassa!
Pysäköintipaikat ja niiden määrät vaihtelevat kampuksittain. Paikkoja löytyy hallipaikoista pihapaikkoihin ja nimettyihin paikkoihin. Pyrimme aina varmistamaan, että kaikilla asiakkaillamme ja heidän vieraillaan on tarvittava määrä helposti saatavilla olevia pysäköintipaikkoja.
Toimitilojemme keskeinen sijainti on yksi asiakkaidemme tärkeimmistä valintakriteereistä! Kaikki kampuksemme sijaitevat keskeisillä sijainneilla, ja niille pääsee paitsi omalla autolla ja pyörällä, useimmille myös kätevästi julkisilla.
Lähes jokaiselta kampukseltamme löytyy pyöräparkit, pyörien huoltopisteet, suihkutilat ja pukuhuoneet.

Muutto, remontti ja sisustussuunnittelu

Kyllä saa. Technopoliksen asiantuntijoista ja laajasta kumppaniverkostosta löydät tarvittaessa apua niin yrityksesi tarpeiden kartoittamiseen ja analysointiin, toimitilojen suunnitteluun ja sisustukseen kuin muuttoon ja remontoimiseenkin. Lue lisää työympäristöpalveluistamme täältä!
Toimistokalusteet ja niiden asennus hoituvat Technopoliksen kautta, ja kierrätämme tarvittaessa myös yrityksesi vanhat toimistokalusteet. Lue lisää työympäristöpalveluistamme täältä!