Työympäristöratkaisut

Technopoliksen Työympäristöratkaisut on palvelu kaikille yrityksille, jotka haluavat investoida yrityksen menestykseen ja työntekijöiden viihtyvyyteen – ja säästää samalla toimitilakustannuksissa.

Työympäristöratkaisut muuttuvan työnteon tukena

Paljonko toimitilaneliöitä tarvitaan? Millainen on viihtyisä työympäristö? Onko monitilatoimisto fiksumpi vaihtoehto kuin avokonttori? Täytyykö kaikilla työntekijöillä olla oma työpiste?

Jos yrityksellä on edessä remontti tai muutto uusiin toimitiloihin, kannattaa aina ensin selvittää yrityksen todelliset tarpeet – ja suunnitella toimitilaratkaisu niiden mukaan.

Lopputuloksena on hyvä työympäristö, joka tukee tehokasta työntekoa, henkilöstön hyvinvointia ja yrityksen menestystä!

 

Technopoliksen Työympäristöratkaisut-palvelu koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka voi tarvittaessa toteuttaa myös erikseen.

Analyysivaiheessa tavoite on ymmärtää yrityksen haasteet ja muutostarpeet syvällisesti. Analyysissa selvitetään esimerkiksi se, millaisessa työympäristössä työntekijöiden tehokkuus paranisi. Näiden löydösten pohjalta tehdään toimintasuunnitelma.

Yrityksen tilanne voidaan selvittää esimerkiksi asiantuntijahaastatteluilla, verkkokyselyillä ja henkilöstöä osallistavilla työpajoilla. Jos analyysin tekee muuton yhteydessä, se kannattaa toteuttaa jo hyvissä ajoin ennen toimitilan valintaa ja vuokrasopimuksen laatimista, jolloin analyysin tuloksista saadaan parhaat hyödyt irti.

Suunnitteluvaiheessa laitetaan kädet saveen ja hahmotellaan analyysin pohjalta yrityksen tarpeita vastaava työympäristö yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon kaikki tilaratkaisuihin, kalusteisiin ja toimitilan sisustukseen liittyvät päätökset. Jos mahdollista, myös suunnitteluvaihe kannattaa ajoittaa ennen uusiin tiloihin muuttoa.
Viimeinen eli toteutusvaihe pitää sisällään kaiken käytännön työn toimitilojen remontoinnista kalusteiden asentamiseen ja vanhojen toimistokalusteiden kierrättämiseen, sekä lisäksi työympäristön valmistumisen jälkeisen laaduntarkkailun.

Kiinnostuitko?

Voit olla suoraan yhteydessä oman alueesi myyntiin tai jättää yhteydenottopyynnön ja kertoa millaista lisätietoa kaipaat, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.

Kaikki samasta osoitteesta

Technopoliksen Työympäristöratkaisut räätälöidään aina yrityksen ja sen työntekijöiden yksilöllisiin tarpeisiin.
Yrityksen omia resursseja ja aikaa säästyy, kun asiantuntijatyö, projektinhallinta ja toteutus ulkoistetaan osaavalle kumppanille.

 

Valitsemalla Technopoliksen Työympäristöratkaisut, saat konkreettisia etuja:

Säästät työaikaa ja resursseja

Saat käyttöösi Technopoliksen kumppaniverkoston laajan osaamisen ja asiantuntemuksen

Hyödyt sopimushinnoista ja varmistut laadukkaasta toteutuksesta

Saat yrityksen tarpeisiin optimaalisen kokonaisratkaisun

Lue oppaastamme vinkit onnistuneeseen toimitilamuutokseen

Oppaasta saat ytimekkään katsauksen ja muistilistan siihen, miten rakennetaan työympäristö, joka mahdollistaa työnteon entistä joustavammin ja tehokkaammin.

Toimivan työympäristön hyödyt yritykselle

Tehottoman työympäristön haitat: Toimivan työympäristön hyödyt:
Toimitilakustannukset ovat korkeat ja piilokuluja paljon. Jos toimitiloja ei ole suunniteltu yrityksen tarpeisiin, tilankäyttö on usein tehotonta ja yritys maksaa turhaan hukkaneliöistä Tilatehokkuus paranee ja toimitilakulut laskevat. Hyvän suunnittelun ansiosta neliöitä per työntekijä tarvitaan useimmiten huomattavasti keskivertoa vähemmän eikä esimerkiksi ylisuuria kokoustiloja tarvitse enää makuuttaa tyhjänä.
Työn tekeminen on tehotonta. Jos työympäristö ja toimitilat eivät tue työntekijöiden tarpeita, henkilöstötehokkuus laskee ja työntekijät turhautuvat helposti. Työntekijöiden on helpompi löytää itselleen sopivat työn tekemisen tavat. Kun työympäristö suunnitellaan todelliset tarpeet edellä, henkilöstö on helppo motivoida erilaisiin työtapoihin ja yhteisöllisempään työntekoon.
Työhyvinvointi on huono ja poissaoloja paljon. Jos työergonomia on huono, myös sairauspoissaolojen määrä kasvaa, mistä aiheutuu yritykselle sekä suoria että epäsuoria kuluja. Henkilöstötehokkuus nousee. Kun työntekijöiden erilaiset työnkuvat ja tarpeet otetaan huomioon ja jokaiseen tarpeeseen löytyy sopivat tilat, on työskentely tehokkaampaa.
Työntekijät ovat epämotivoituneita. Työntekijät jotka kokevat, ettei työnantaja huomioi heidän tarpeitaan, eivät ole yhtä motivoituneita ja sitoutuneita työnantajaansa kuin ne, jotka kokevat, että työnantaja panostaa työntekijöiden tarpeisiin. Yrityskuva paranee. Viihtyisä toimisto ja työntekijöiden osallistaminen muutokseen antaa myönteisen kuvan myös potentiaalisille työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
Parhaiden työntekijöiden houkuttelu on hankalaa. Parhaita osaajia on vaikea houkutella, jos työympäristö ei ole kilpailukykyinen ja viihtyisä Henkilöstö voi paremmin ja sitoutuu työnantajaansa. Toimivassa työympäristössä henkilökunta voi paremmin ja stressantuu vähemmän, mikä paitsi parantaa työtehoja, myös sitouttaa henkilökuntaa yrityksen tavoitteisiin.

Lue lisää hyvän työympäristön hyödyistä yritykselle!

Kemiralle rakennettiin uusi pääkonttori Technopoliksen uudiskohteeseen Helsingin Ruoholahdessa. Henkilöstö sitoutettiin suunnitteluun ja heidän heidän tarpeet ja toiveet otettiin huomioon mahdollisimman paljon. Nyt Kemiralla on tyylikäs ja toimiva työympäristö, jossa työntekijät aidosti viihtyvät.
Asiantuntijablogi

Etätyö sai uuden merkityksen

Maaliskuussa 2020 etätyö sai hyvin nopeasti aivan uuden merkityksen, kun yhtäkkiä lähes kaikki tietotyöntekijät on ohjattu etätöihin. Katso asiantuntijamme vinkit tilanteeseen!