Hallituksen jäsenet

Toimikautena, joka on alkanut tilikautena 2018 pidettävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy tilikautena 2019 pidettävän yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen kuuluvat alla olevat henkilöt.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja, Reima Rytsölää Kaj-Gustaf Berghiä lukuun ottamatta, sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Juha Laaksonen, ekonomi, syntynyt 1952, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 ja jäsen vuodesta 2016, viimeksi toiminut Fortum-konsernin talousjohtajana vuosina 2000–2012. Juha Laaksonen on Caruna Networks Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Taaleri Oyj:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin ollut Sponda Oyj:n ja Kemira Oyj:n hallituksen jäsen. Lisäksi hän on Alfred Kordelinin säätiön hallituksen puheenjohtaja.

Reima Rytsölä, valtiotieteiden maisteri, CEFA, AMP, syntynyt 1969, hallituksen jäsen vuodesta 2015 ja hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2018. Hän toimii Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnasta vastaavana johtajana. Aiemmin hän on toiminut Pohjola Pankki Oyj:ssä pankkitoiminnan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten konsernitasolla suurista yritys- ja instituutioasiakkuuksista sekä muissa Pohjola Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johto- ja sijoitustehtävissä. Reima Rytsölä on Kojamo Oyj:n ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallituksen jäsen.

Kaj-Gustaf Bergh, OTK, diplomiekonomi, syntynyt 1955, hallituksen jäsen vuodesta 2018, on Föreningen Konstsamfundet r.f:n toimitusjohtaja. Hän on aikaisemmin toiminut johtotehtävissä Pankkiiriliike Ane Gyllenberg Oy:ssä, Skandinaviska Enskilda Bankenissa, Oy Bensow Ab:ssa, ja Ky von Konow & Co:ssa. Berghillä on lukuisia luottamustoimitehtäviä ja hän on muun muassa Mercator Invest Ab:n, Oy Julius Tallberg Ab:n ja KSF Media Holding Ab:n hallituksen puheenjohtaja sekä Wärtsilä Oyj:n, Stockmann Oyj:n, Ramirent Group Oyj:n, Mercator Capital Ab:n ja JM AB:n hallituksen jäsen. Bergh on toiminut aiemmin myös Sponda Oyj:n hallituksen puheenjohtajana.

Hannu Leinonen, diplomi-insinööri, syntynyt 1962, hallituksen jäsen vuodesta 2018, on toiminut pitkään rakennusalalla, muun muassa Destia Group Oyj:n, Destia Oy:n ja YIT Oyj:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut johto- ja päällikkötehtävissä Telecom Finlandissa ja Sonera Oyj:ssä, Skanska Oy:ssä ja Skanska Etelä-Suomi Oy:ssä sekä Haka Oy / PKS Haka Oy:ssä. Leinonen on Build Care Oy:n hallituksen jäsen.

Helena Liljedahl, kauppatieteiden kandidaatti, syntynyt 1969, hallituksen jäsen vuodesta 2017, toimii ruotsalaisen KF-konserniin kuuluvan kiinteistökehitysyhtiö KF Fastigheter AB:n toimitusjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut KF-konsernin kauppakeskus- ja supermarket-toimintaa hallinnoivan KF Fastigheter Centrumhandel -yhtiön toimitusjohtajana, IKEA Venäjän kehitysjohtajana, kiinteistökehityskonsulttiyhtiö Centrumutveckling AB:n varatoimitusjohtajana sekä varainhoitajana Ruotsin suurimmassa keskinäisessä vakuutusyhtiössä Alecta Investment Management AB:ssa. Helena Liljedahl on Folksam Mutual Insurance Companyn (Folksam Sak) hallituksen jäsen.

Pekka Ojanpää, KTM, syntynyt 1966, hallituksen jäsen vuodesta 2014. Hän toimii Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt Kemira Oyj:ssä useissa eri tehtävissä, viimeksi toimialajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten kunta- ja teollisuussegmentistä. Tämän lisäksi hän on toiminut pitkään Nokia Oyj:ssä johtotehtävissä Suomessa ja Unkarissa. Pekka Ojanpää on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen.

Christine Rankin, kauppatieteiden kandidaatti, auktorisoitu tilintarkastaja, syntynyt 1964, hallituksen jäsen vuodesta 2017. Hän toimii ruotsalaisen peliyhtiö Cherry AB:n talousjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Serneke Group AB:n talousjohtajana, Spotifyn palveluksessa Head of Corporate Control -tehtävässä ja sitä ennen PricewaterhouseCoopers AB:n palveluksessa osakkaana sekä Head of Business Unit, Head of US Capital Markets Group ja Head of Mobility -tehtävissä.

Hallituksen tehtävät

Technopoliksen hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toiminnassaan aina edistää yhtiön etua sekä noudattaa lakia, viranomaismääräyksiä ja yhteiskunnan normeja. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. päättää yhtiön strategiasta ja merkittävistä organisaatioratkaisuista, vahvistaa budjetti ja ohjeet, joiden mukaan Technopoliksen riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään, päättää toimialan puitteissa Technopoliksen toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista ja laajakantoisista asioista, nimittää toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkka- ja muista eduistaan, päät­tää avainhenkilöiden seuraajasuunnitelmasta, merkittävistä investoinneista ja omaisuuden myynneistä, tehdä voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle sekä seurata yhtiön taloutta ja riskiasemaa. Hallitus arvioi vuosittain omaa työtään ja sen tuloksellisuutta.

Jäsenten valitseminen ja toimikausi

Technopoliksen hallituksen kokoonpanon tulee vastata toimialan ja markkinatilanteen asettamia vaatimuksia. Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen valitsee yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle valmistelee nimitystoimikunta. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen osakeomistus

Viimeksi päivitetty 6.7.2018