Palkitseminen

Hallinnointi

Palkka-ja palkkioselvitys

Technopoliksen palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman vuoden 2015 hallinnointikoodin mukaisesti.

Palkka- ja palkkioselvitys sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista sekä palkitsemisraportin, jossa selostetaan edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot sekä vertailutietona raportointitilikautta edeltävän tilikauden aikana maksetut palkkiot. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilta.

Palkka- ja palkkioselvitys sisältää seuraavat osat:

Viimeksi päivitetty 12.7.2018