Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Hallinnointi

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Johtoryhmän jäsenille maksetut palkkiot koostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista, yhtiön tuloksesta ja henkilökohtaisesta suorituksesta mahdollisesti maksettavasta vuosibonuksesta sekä yhtiön avainhenkilöiden pitkäaikaisista osakepalkkiojärjestelmistä.

Kiinteiden kuukausipalkkojensa lisäksi johtoryhmän jäsenet voivat saada vuosibonusta, jonka suuruus määräytyy hallituksen vahvistamien tulostavoitteiden toteutumisen perustella ja joka on enimmäismäärältään 40 % johtoryhmän jäsenen säännöllisestä vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lisäksi jäljempänä selostettujen osakepohjaisten palkkiojärjestelmien piiriin ja he voivat saada niiden perusteella Technopolis Oyj:n osakkeita yhteensä seuraavasti:

  • osakepalkkiojärjestelmään 2016–2020 kuuluvilta ansaintajaksoilta 2016–2018 ja 2017–2019 yhteensä enintään 135.593 osaketta (alkuperäinen enimmäismäärä käynnissä olevilta ansaintajaksoilta oli 118.000 osaketta), ja
  • osakepalkkiojärjestelmään 2018–2020 kuuluvalta ansaintajaksolta 2018 osakkeita määrän, joka koostuu siitä osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen. Palkkio, sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, voi ansaintajaksolta 2018 voi vastata enintään 40.000 osakkeen arvoa.

Osakepalkkiojärjestelmän 2016-2020 enimmäismäärät perustuvat Technopoliksen hallituksen hyväksymään yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien enimmäispalkkioiden määrien tarkistukseen, jolla huomioitiin ja eliminoitiin Technopoliksen vuosina 2013 ja 2016 toteuttamista merkintäetuoikeusanneista aiheutuva osakepalkkiojärjestelmän laimentuminen.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä ja eläke määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenillä ei ole yksilöllisiä eläkejärjestelyjä.

Viimeksi päivitetty 6.7.2018