Päätöksentekojärjestys

Hallinnointi

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista päättää vuosittain yhtiön varsinainen yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmisteleman ehdotuksen pohjalta.

Toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta päättää Technopolis Oyj:n hallitus. Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset hallitukselle. Hallitus seuraa toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmien toteutumista.

Hallituksen valtuutukset koskien palkitsemista

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2018 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Lisätietoja valtuutuksista on saatavilla varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätöksiä koskevasta tiedotteesta.

Viimeksi päivitetty 11.7.2018