Päätöksentekojärjestys

Hallinnointi

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista päättää vuosittain yhtiön varsinainen yhtiökokous.

Yhtiön hallitus vahvistaa henkilöstön palkitsemisperiaatteet ja kannustinjärjestelmät sekä päättää yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmistä.

Toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus.

Hallituksen valtuutukset koskien palkitsemista

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2018 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Lisätietoja valtuutuksista on saatavilla varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätöksiä koskevasta tiedotteesta.

Viimeksi päivitetty 13.11.2018