Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallinnointi

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot koostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista, yhtiön tuloksesta ja henkilökohtaisesta suorituksesta mahdollisesti maksettavasta vuosibonuksesta sekä yhtiön avainhenkilöiden pitkäaikaisista osakepalkkiojärjestelmistä.

Toimitusjohtaja Keith Silverangin kiinteä bruttovuosipalkka 1.11.2018 alkaen on 500.000 euroa. Luontoisetuihin kuuluvat puhelinetu ja autoetu, jotka sisältyvät verotusarvojensa määrällä laskettuna kiinteään kuukausipalkkaan.

Toimitusjohtaja voi saada vuosibonusta, jonka suuruus määräytyy hallituksen vahvistamien tulostavoitteiden toteutumisen perustella siten, että vuosibonuksen enimmäismäärä on 50 % toimitusjohtajan säännöllisestä vuosipalkasta.

Toimitusjohtaja kuuluu lisäksi jäljempänä selostettujen osakepohjaisten palkkiojärjestelmien piiriin ja voi saada niiden perusteella Technopolis Oyj:n osakkeita seuraavasti:

  • osakepalkkiojärjestelmään 2016–2020 kuuluvilta ansaintajaksoilta 2016–2018 ja 2017–2019 yhteensä enintään 94.226 osaketta (alkuperäinen enimmäismäärä käynnissä olevilta ansaintajaksoilta oli 82.000 osaketta), ja
  • osakepalkkiojärjestelmään 2018–2020 kuuluvalta ansaintajaksolta 2018 osakkeita määrän, joka koostuu siitä osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen. Palkkio, sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, voi ansaintajaksolta 2018 voi vastata enintään 27.333 osakkeen arvoa.

Osakepalkkiojärjestelmän 2016–2020 enimmäismäärät perustuvat Technopoliksen hallituksen hyväksymään yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien enimmäispalkkioiden määrien tarkistukseen, jolla huomioitiin ja eliminoitiin Technopoliksen vuosina 2013 ja 2016 toteuttamista merkintäetuoikeusanneista aiheutuva osakepalkkiojärjestelmän laimentuminen.

Toimitusjohtajan toimisopimus on toistaiseksi voimassaoleva. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Toimitusjohtajalla on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan sopimussuhteen päättymiskorvaukseen.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalla ei ole yksilöllistä eläkejärjestelyä.

Viimeksi päivitetty 18.12.2018