Tase ja rahoitus

  30.6.1830.6.17muutos%31.12.17 muutos-%
Taseen loppusummamilj. euroa1 724,9 1 745,3-1,2 1 719,8 0,3
Korolliset velatmilj. euroa892,3887,40,5 805,0 10,8
Rahavaratmilj. euroa30,731,0-1,171,8 -57,3
Keskimääräinen laina-aikavuotta4,24,8-4,5 -
Luototusaste (LTV)% 54,2 53,2 - 50,1 -
Omavaraisuusaste% 40,6 42,2 - 44,8 -
Vakavaraisuusaste% 50,049,1- 42,6 -
Vakuudellinen vakavaraisuusaste% 37,237,8- 35,3 -
Reaalivakuudesta vapaan
omaisuuden osuus
% 23,9 10,6 - 13,8 -
Korkokatekerroin4,54,18,54,3 4,5

Korollisten velkojen keskikorko 30.6.2018 oli 2,39% (2,47 %).

Technopolis allekirjoitti 5.3.2018 sopimuksen viisivuotisesta 518 milj. euron jälleenrahoituksesta kolmen pohjoismaisen rahoituslaitoksen kanssa. Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella. Rahoituspaketti koostuu neljästä vakuudellisesta fasiliteetista:

  • 150 milj. euron lainasta olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseksi,
  • sitovasta 100 milj. euron lainasta investointien rahoittamiseksi,
  • 100 milj. euron sitovasta luottolimiitistä ja
  • 168 milj. euron takausjärjestelystä.

Nämä lainat korvaavat suurimman osan Technopolis Oyj:n kahdenkeskisistä vakuudellisista pankkilainoista, joita yhtiöllä aiemmin oli Suomessa, lukuun ottamatta Euroopan investointipankilta saatuja pitkäaikaisia lainoja, joiden yhteismäärä vuoden 2017 lopussa oli 166 milj. euroa.

Kovenanttiehdot

Lainasopimukseen sisältyy tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka perustuvat:

  • yli 30 %:n omavaraisuusasteeseen,
  • alle 65 %:n luototusasteeseen ja
  • yli 2,25 korkokatekertoimeen.

Korollisten velkojen jakauma (30.6.2018)

yhteensä 882,3 milj. euroa

  • Korollisten velkojen keskikorko oli 2,39 % (2,47 %).
  • Konsernin korkosidonnaisuusaika oli 4,2 (4,7) vuotta.
  • Konsernin korollisista veloista 52,0 % (64,7 %) oli joko korkosuojattuja tai kiinteäkorkoisia lainoja.

Korollisten velkojen erääntyminen (kesäkuu, 2018)

Viimeksi päivitetty 23.8.2018