Joukkovelkakirjalainat

Talous ja rahoitus

Rekisteröintiasiakirja 2.9.2016

Finanssivalvonta on 2.9.2016 hyväksynyt Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan, joka sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta (”Rekisteröintiasiakirja”). Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta siitä, kun Rekisteröintiasiakirja on hyväksytty.

Viimeksi päivitetty 17.10.2018