Taloudellisten riskien hallinta

Talous ja rahoitus

Taloudellisten riskien hallinta

Technopolis-konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata konsernin toiminnoille riittävä rahoitus kilpailukykyisin ehdoin sekä vähentää korko- ja valuuttakurssivaihtelujen negatiivista vaikutusta konsernin tulokseen, taloudelliseen asemaan ja rahavirtaan.

Rahoitusriskien hallinnan yleiset periaatteet on esitetty konsernin hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. Technopolis pienentää rahoitusriskejä käyttämällä eri rahoituslähteitä hajautetusti, hyödyntämällä erilaisia rahoitusinstrumentteja ja erääntymisaikoja sekä ylläpitämällä riittäviä sitovia luottolimiittejä. Lisäksi Technopolis käyttää johdannaissopimuksia suojautumiseen korko- ja valuuttakurssivaihtelujen negatiivisia vaikutuksia vastaan. Keskeisiä rahoitusriskien hallinnan tunnuslukuja raportoidaan säännöllisesti Technopoliksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Konsernin korolliset velat 31.3.2018 olivat 885,1 (889,5) milj. euroa. Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika oli 4,5 (5,1) vuotta. Konsernin korollisista veloista 56,3 % (67,8 %) oli joko korkosuojattuja tai kiinteäkorkoisia lainoja. Konsernin korkosidonnaisuusaika oli 4,7 (4,8) vuotta, mukaan lukien vuosina 2019–2021 alkavat suojaukset. Markkinakorkojen yhden prosenttiyksikön nousu kasvattaisi korkokuluja 0,9 (2,1) milj. euroa vuodessa.

Konserni altistuu valuuttakurssiriskeille Norjan kruunun, Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun osalta. Valuuttakurssimuutosten välittömät vaikutukset konsernin liikevoittoon, taseeseen ja omavaraisuusasteeseen 31.3.2018 tilanteen mukaan on esitetty alla.

Valuuttakurssin %-muutos suhteessa euroonTransaktioriskin vaikutusMuuntoero-vaikutusKokonaisvaikutus omaan pääomaanOmavaraisuus-aste
RUB -10
RUB +10
0,0
0,0
-7,0
8,6
-7,0
8,6
39,3 %
39,9 %
NOK -10
NOK +10
0,0
0,0
-7,7
9,4
-7,7
9,4
39,3 %
39,9 %
SEK -10
SEK +10
0,0
0,0
-4,7
5,7
-4,7
5,7
39,4 %
39,8 %

Venäjällä, Norjassa ja Ruotsissa konsernin kaikki velat ovat paikallisissa valuutoissa, ja siten konserni altistuu vain oman pääoman muuntoeroriskille. Katsauskauden lopussa Venäjän tytäryhtiön yhteenlaskettu pääoma oli 5,5 miljardia Venäjän ruplaa, Norjan tytäryhtiöiden 815,2 miljoonaa Norjan kruunua ja Ruotsin tytäryhtiöiden 529,1 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lisätietoja viimeisimmästä osavuosikatsauksesta sekä vuoden 2017 tilinpäätöksestä. (Liitetieto 22).

Viimeksi päivitetty 9.7.2018