Taloudellisten riskien hallinta

Talous ja rahoitus

Taloudellisten riskien hallinta

Technopolis-konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata konsernin toiminnoille riittävä rahoitus kilpailukykyisin ehdoin sekä vähentää korko- ja valuuttakurssivaihtelujen negatiivista vaikutusta konsernin tulokseen, taloudelliseen asemaan ja rahavirtaan.

Rahoitusriskien hallinnan yleiset periaatteet on esitetty konsernin hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. Technopolis pienentää rahoitusriskejä käyttämällä eri rahoituslähteitä hajautetusti, hyödyntämällä erilaisia rahoitusinstrumentteja ja erääntymisaikoja sekä ylläpitämällä riittäviä sitovia luottolimiittejä. Lisäksi Technopolis käyttää johdannaissopimuksia suojautumiseen korko- ja valuuttakurssivaihtelujen negatiivisia vaikutuksia vastaan. Keskeisiä rahoitusriskien hallinnan tunnuslukuja raportoidaan säännöllisesti Technopoliksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Konsernin korolliset velat 30.6.2018 olivat 892,3 (887,4) milj. euroa. Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika oli 4,2 (4,8) vuotta. Konsernin korollisista veloista 52,0 % (64,7 %) oli joko korkosuojattuja tai kiinteäkorkoisia lainoja. Konsernin korkosidonnaisuusaika oli 4,2 (4,7) vuotta, mukaan lukien vuosina 2019–2021 alkavat suojaukset. Rahamarkkinakorkojen yhden prosenttiyksikön nousu kasvattaisi korkokuluja 1,5 (2,2) milj. euroa vuodessa.

Konserni altistuu valuuttakurssivaihteluille Norjan kruunun, Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun osalta. Valuuttakurssimuutosten välittömät vaikutukset konsernin liikevoittoon, taseeseen ja omavaraisuuteen 30.6.2018 tilanteen mukaan on esitetty alla.

Valuuttakurssin %-muutos suhteessa euroonTransaktioriskin vaikutusMuuntoero-vaikutusKokonaisvaikutus omaan pääomaanOmavaraisuus-aste
RUB -10
RUB +10
0,0
0,0
-6,7
8,2
-6,7
8,2
40,3 %
40,8 %
NOK -10
NOK +10
-2,1
2,6
-8,4
10,2
-10,5
12,8
40,2 %
41,0 %
SEK -10
SEK +10
0,0
0,0
-4,6
5,6
-4,6
5,6
40,4 %
40,7 %

Katsauskauden lopussa Venäjän tytäryhtiön yhteenlaskettu oma pääoma oli 5,4 miljardia Venäjän ruplaa, Norjan tytäryhtiöiden 873,7 miljoonaa Norjan kruunua ja Ruotsin tytäryhtiöiden 531,2 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lisätietoja viimeisimmästä osavuosikatsauksesta sekä vuoden 2017 tilinpäätöksestä. (Liitetieto 22).

Viimeksi päivitetty 23.8.2018