Taloudelliset tavoitteet

Talous ja rahoitus

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja niiden saavuttaminen

TavoiteTavoitetaso2017 toteuma1-6/18 toteuma
EPRA tulos per osake, kasvu8-10 % vuodessa-4,4 %*-9,2 %
EPRAn mukainen oman pääoman tuotto>8 % vuodessa9,1 %9,1 %**
EPRA nettovarallisuus per osake, kasvu>5 % vuodessa8,0 %7,6 %
Omavaraisuusaste>35 %44,8 %40,6 %
Osinko EPRA tuloksesta, osuus40-60 %*44,0 %-

* EPRA tulos per osake kasvu oli negatiivinen vuonna 2017, mikä johtui osakeannista vuonna 2016

** liukuva 12 kk

Viimeksi päivitetty 2.7.2018