Merkittävimmät liiketoimintariskit

Technopolis sijoituskohteena

Merkittävimmät riskit ja niiden vaikutusta vähentävät toimenpiteet vuonna 2018

RiskiluokkaRiskiKuvausVaikutusta vähentävät toimenpiteet
Strategiset riskitInvestointien ja/tai hankintojen kannattavuusKannattamattomien investointien riski ja riski, että hankinnoista maksetaan liian korkeaa hintaa esim. markkinoiden ja/tai liiketoiminnan kehitykseen liittyvien väärien oletusten perusteella.Huolellinen mahdollisten kohteiden analysointi ja hyvin hallitut orgaanisen kasvuhankkeet.
Kyky kasvattaa palveluliiketoimintaaPalveluliiketoiminnan kehittämiseen (absoluuttinen kasvu + osuus liikevaihdosta) ja uusien palvelujen kehittämiskykyyn liittyvät epärealistiset odotukset.Vahva johtaminen ja johtoryhmän suora osallistuminen sekä onnistunut tuotekehitys ja onnistuneet tuotelanseeraukset.
Kyky käynnistää orgaanisen kasvun hankkeitaOrgaanisen kasvun hankkeita ei pystytä käynnistämään esim. kysynnän puutteen ja/tai kilpailun vuoksi.Proaktiiviset, voimakkaat ja hyvin ajoitetut investointeja edeltävät toimenpiteet
Liiallinen riskien välttäminenTechnopolis saattaa välttää riskejä liikaa esim. investoitaessa uusiin nopeasti kehittyviin aloihin, jolloin investoidaan vain alueille, joilla yhtiöllä on jo olemassa olevaa toimintaa.Vahvat investointikriteerit ja -menetelmät ja dataan ja tosiasioihin perustuva päätöksenteko.
Kyky hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksiaEi pystytä vastaamaan kilpailuun eikä hyödyntämään täysimääräisesti digitalisaation tuomia liiketoimintamahdollisuuksia (sekä kasvuun että tehokkuuteen näkökulma).Kattavan digitalisaation kehitystoiminnan käynnistäminen.
Operatiiviset riskitKyky houkutella ja pitää henkilöstöä palveluksessaEi pystytä houkuttelemaan päivitetyn strategian toteuttamiseen tarvittavaa henkilöstöä ja pitämään henkilöstöä palveluksessa.Halutun työnantajakuvan rakentaminen ja ylläpitäminen. Vahva panostus rekrytointi-, henkilöstö- ja kannustinprosesseihin sekä
-käytäntöihin.
Taloudelliset riskitJälleenrahoitus- ja rahoitusriskiErääntyviä velkoja ei mahdollisesti pystytä jälleenrahoittamaan edullisilla ehdoilla tai ei pystytä turvaamaan riittäviä rahoitusvaroja strategisten investointien rahoittamiseen ja yhtiön kasvutavoitteiden saavuttamiseen.Huolellinen rahoitussuunnittelu ja riittävien rahoitusvälineiden turvaaminen.
ValuuttariskiEpäedulliset valuuttakurssiliikkeet euroalueen ulkopuolella heikentävät kannattavuutta.Luonnollinen suoja.
Ulkoiset ja markkinariskitKilpailun lisääntyminenPerinteisten toimistomarkkinoiden kilpailu voimistuu ja/tai tulee uusia liiketoimintamalleja kilpailemaan Technopoliksen toimintamallin kanssa esim. coworking- tai muiden uusien liiketoimintamuotojen kautta.Technopoliksen konseptin kehittäminen ja vahvistaminen.
Markkinatilanteen muutoksetEsim. toimistotilojen ylitarjonnasta tai talouden laskusuhdanteesta johtuvat odottamattomat markkinaolosuhteet estävät Technopolista saavuttamasta kasvutavoitteitaan ja ylläpitämästä toimintansa kannattavuutta.Proaktiiviset ja ennalta ehkäisevät markkina-analyysit ja suora asiakaskokemuksen hallinta.

Viimeksi päivitetty 9.7.2018