Strategia

Kesällä 2017 Technopolis sai päätökseen kattavan konsernin strategiaa sekä strategisia ja taloudellisia tavoitteita koskevan arvioinnin. Päivitetty strategia kattaa strategiakauden 20172020, ja antaa suunnan myös tuleville vuosille.

Strategian keskiössä on omistaja-arvon luominen ja strategian tärkeimmät osa-alueet ovat:

 • Technopoliksen konseptin edelleen kehittäminen. Konseptin tuottama lisäarvo on korkeampi vuokrausaste ja asiakastyytyväisyys sekä hyvä vuokrataso
 • Olemassa olevien kampusten laajentaminen orgaanisilla kasvuhankkeilla
 • UMA coworking -verkoston merkittävä laajentaminen
 • Palveluliiketoiminnan ja sen kannattavuuden kasvattaminen
 • Valikoitujen yritysostojen toteuttaminen Pohjoismaiden ja/tai Itämeren alueella
 • Strategian mukaisten investointien toteuttaminen ilman uusia osakeanteja

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Osakekohtaisen EPRA-tuloksen kasvu 8‒10 % vuodessa
 • EPRA:n mukaisen oman pääoman tuotto yli 8 % vuodessa
 • Osakekohtaisen EPRA-nettovarallisuusarvon (EPRA NAV) kasvu vähintään 5 % vuodessa
 • Omavaraisuusaste yli 35 %
 • Tavoitteena maksaa vuosittain kasvava osinko, joka on 40‒60 % EPRA-tuloksesta

Nykyisen kiinteistö- ja palveluliiketoiminnan kannattavuuden kasvattamisen lisäksi yhtiön tavoitteena on lisätä orgaanisia kasvuhankkeita. Technopolis ennakoi investoivansa orgaanisiin kasvuhankkeisiin vuosina 2017-2020 yhteensä 200-250 miljoonan euroa. UMA coworking verkoston kehittämiseen suunnataan noin 30 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. Lisäksi Technopolis arvioi vuosina 2017–2020 käyttävänsä 100–200 miljoonaa euroa yritysostoihin. Yritysostoja tehdään kuitenkin ainoastaan silloin, jos edellytykset arvon luomiseksi ovat olemassa.

Technopoliksen tavoitteena on toteuttaa strategian mukaiset investoinnit ilman osakeanteja, olettaen ettei odottamattomia, omaa pääomaa vaativia tilanteita tule eteen.

Investointien päivitetty tilanne löytyy aina viimeisimmästä osavuosikatsauksestamme.

Viimeksi päivitetty 23.8.2018