Tammi-kesäkuu 2018: Hyvä operatiivinen tulos

”Olen tyytyväinen liiketoimintamme kehitykseen vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Vaikka liikevaihtomme ja käyttökatteemme olivat hieman pienemmät kuin vuotta aiemmin, liiketoiminnan kasvu oli kuitenkin hyvää, kun otamme huomioon Jyväskylän toimintojen myynnin marraskuussa 2017. Vuokrausasteet nousivat edellisvuodesta, mikä vaikutti positiivisesti liikevaihtoon ja paransi suhteellista kannattavuutta.

Konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla laski 3,2 % edellisvuodesta, mutta vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,4 %. Myönteistä kehitystä edistivät erityisesti vuokrausasteiden nousu ja palveluliiketoiminnan kasvu. Myös vuokrien kasvu vaikutti myönteisesti konsernin liikevaihtoon. Taloudellinen vuokrausasteemme oli kesäkuun lopussa 95,9 % (94,4 %). Paras kehitys nähtiin Kuopiossa ja Oulussa.

Kesäkuun lopussa meillä oli käynnissä viisi orgaanista kasvuhanketta. Käynnissä olevien ja jo päätökseen saatujen hankkeiden arvo strategiakaudelle 2017–2020 on tällä hetkellä 165 milj. euroa, kun tavoitteemme on 200–250 milj. euroa. Olemme erityisen tyytyväisiä orgaanisten kasvuhankkeiden etenemisvauhtiin, sillä ne ovat vahvasti arvoa luovia, ja ne tukevat kampustemme sisäistä kasvua ja tehokkuutta. Vahva makrotalous toiminta-alueillamme mahdollistaa orgaanisen kasvumme, mutta tutkimme jokaisen tapauksen kuitenkin huolellisesti.

Palveluilla on yhä tärkeämpi rooli liiketoiminnassamme, ja ne kasvavat edelleen tasaisesti. Tammi–kesäkuussa palvelutuotot nousivat 13,8 milj. euroon (kasvua 8,0 % vertailukaudesta) ja muodostivat 15,9 % konsernin liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä palveluiden osuus liikevaihdosta oli 17,0 %. Palvelujen käyttökatemarginaali ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 12,3 % (12,6 %). Toisella neljänneksellä se oli alle 10 %, mikä johtui UMA-tilojen käyttöönottokuluista. Nämä kulut olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin miljoona euroa. Ilman näitä kuluja palvelujen käyttökatemarginaali oli yli 18 %.

Konsernin käyttökate vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 46,5 (49,1) milj. euroa, eli 5,3 % pienempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Lasku johtui Jyväskylän liiketoimintojen myynnistä, kertaluonteisista eristä, kiinteistöveron laadintaperiaatteen muutoksesta ja UMA-tilojen käyttöönottokuluista. Kertaluonteiset erät liittyivät yritysostoprosessiin, jonka päätimme lopulta keskeyttää. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 4,4 %.

Tuottovaatimusten lasku oli suurin syy käypien arvojen positiivisiin muutoksiin. Niiden vaikutus ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 19,7 (9,6) milj. euroa, ja niillä oli merkittävä vaikutus liikevoittoon.

Meillä on nyt toiminnassa kaksi itsenäistä UMA coworking -tilaa: toinen Helsingissä ja toinen Tukholmassa. Kolme muuta on määrä avata tänä vuonna. Aiomme laajentaa UMA-verkostoa Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurissa kaupungeissa ja keskuksissa.”

Viimeksi päivitetty 23.8.2018