Tammi-maaliskuu 2018: Vahva alku vuodelle

”Vuosi on alkanut hyvin. Jyväskylän liiketoimintojen ja kiinteistöjen myynti marraskuussa 2017 heikensi liikevaihtoa ja käyttökatetta hieman, mutta Jyväskylän myynnin vaikutus pois lukien kasvu oli terveellä pohjalla. Vuokrausasteiden kasvu jatkui, mikä tuki sekä liikevaihdon että suhteellisen kannattavuuden kehitystä.

Konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laski 3,1 % edellisvuodesta. Ilman Jyväskylän liiketoimintojen myynnin vaikutusta liikevaihto kuitenkin kasvoi 5,3 %. Palvelutuottojen kasvu ja vuokrausasteen nousu olivat tärkeimmät tekijät tämän kehityksen taustalla. Myös vuokrien kasvu vaikutti myönteisesti konsernin liikevaihtoon. Taloudellinen vuokrausasteemme oli vuoden lopussa 95,8 % (93,5 %), ja kasvu oli suurinta Oulussa.

Meillä on käynnissä viisi orgaanista kasvuhanketta. Näiden investointien kokonaismäärä on lähes 140 milj. euroa. Suunnitteilla on myös kymmenen uutta hanketta. Suurin osa nykyisten kampustemme laajennusprojekteista perustuu olemassa olevien asiakkaidemme kasvuun. Odotamme orgaanisen kasvun jatkuvan, mutta arvioimme jokaisen uuden hankkeen hyvinkin tarkasti. Käynnistämme uusia rakennushankkeita ainoastaan jos markkinaolosuhteet ovat otolliset ja tiukat investointikriteerimme täyttyvät.

Palveluilla on yhä tärkeämpi rooli liiketoiminnassamme, ja ne kasvavat edelleen tasaisesti. Palvelutuotot vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 6,3 milj. euroa (+5,1 % edellisvuodesta). Vertailukelpoinen kasvu oli kuitenkin 14,8 % edellisvuoteen verrattuna. Palvelujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 14,7 %. Lisäksi, ensimmäistä kertaa ikinä palvelujemme käyttökate ylitti 1 milj. euroa kolmen kuukauden ajanjaksolla. Palvelujen käyttökatemarginaali oli 16,0 % (11,7 %). Tavoitteemme on 20 % strategiakauden lopussa vuonna 2020.

Konsernin käyttökate tammi–maaliskuussa laski noin puoli miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 23,1 (23,6) milj. euroa. Käyttökatemarginaali oli 53,7 % (53,2 %). Ilman Jyväskylän liiketoimintojen myynnin vaikutusta käyttökate kasvoi 5,2 % edellisvuodesta. Tuottovaatimusten lasku oli merkittävin tekijä sijoituskiinteistöjen käypien arvojen kasvun taustalla. Käyvät arvot nousivat 9,7 (6,0) milj. euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, millä oli huomattava vaikutus yhtiön liikevoittoon

Maaliskuussa Technopolis allekirjoitti viisivuotisen 518 milj. euron jälleenrahoitussopimuksen. Rahoituspaketti koostuu neljästä vakuudellisesta fasiliteetista: olemassa olevien lainojen jälleenrahoitukseen tarkoitetusta 150 milj. euron lainasta, 200 milj. euron sitovista luottolimiiteistä sekä takausjärjestelystä pitkäaikaisille Euroopan Investointipankin lainoille. Uudet lainat korvaavat suurimman osan Technopolis Oyj:n kahdenkeskisistä vakuudellisista pankkilainoista, joita yhtiöllä aiemmin oli Suomessa. Sen lisäksi, että jälleenrahoitus parantaa lainojemme maturiteettiprofiilia, se nosti reaalivakuudesta vapaan omaisuutemme osuuden 25,6 %:iin 13,8 %:sta vuoden 2017 lopussa.

Yksi strategiamme kulmakivistä on UMA coworking -verkostomme laajentaminen. Tukholmassa avattiin uusi UMA coworking -tila aiemmin tällä viikolla, ja seuraava on tarkoitus avata Kööpenhaminaan syyskuussa. Aiomme laajentaa UMA-verkostoamme Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurimmissa kaupungeissa ja keskuksissa. Ostamalla UMA-jäsenyyden asiakkaamme saavat käyttöönsä Technopoliksen yhteisten työtilojen verkoston erinomaisilla sijainneilla kaupunkien ydinkeskustoissa. Technopolis voi laajentua UMA-konseptin avulla nopeasti, kustannustehokkaasti ja pienemmillä investoinneilla Pohjoismaiden ja Itämeren alueella.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksemme luo hyvän pohjan loppuvuodelle ja vakaan perustan jatkaa konsernin strategian asteittaista toteuttamista.”

Viimeksi päivitetty 3.7.2018