Asiakastarinat

ALSO tekee henkilöstöstään kilpailuedun

ALSO Finland on Suomen suurin IT- ja kulutuselektroniikan tukkuri. 20-vuotiaassa yhtiössä on nähty, että maailma ja markkinat muuttuvat ja käynnistetty pari vuotta sitten täydellinen toimintatapojen ja yrityskulttuurin muutos.

ALSO muuttuu tilausten ja logistiikan käsittelijästä asiantuntevaksi konsulttimyyjäksi ja markkinapaikaksi, kiteyttää yhtiön toimitusjohtaja Mervi Airaksinen. – Olemme nyt rakentamassa onnistumisen edellytyksiä tulevaisuuden ALSOlle.

– Muutoksen taustalla on se, että olemme tiedostaneet, että viisaus asuu meidän operatiivisessa väessämme. Heillä on tieto ja osaaminen tehdä oikeat päätökset. Haluamme antaa yksilöille valtaa ja vastuuta, auttaa heitä miettimään kokonaisuuksia. Uskomme, että työympäristöllä on suuri merkitys yrityksen toiminnassa ja sen on tuettava uutta strategiaamme.

Työympäristömuotoilu keskeisessä asemassa

ALSOlle on valmistumassa uusi lähes kahden hehtaarin laajuinen logistiikkakeskus Pirkkalaan. Välittömästi seuraava askel on, että yhtiön toimisto muuttaa nykyisistä 3 000 neliömetrin tiloistaan uuteen 750 neliömetrin toimistoon, joka valmistuu Technopoliksen Yliopistonrinteen kampuksella Tampereella ensi kesänä.

– Ihmisten välinen vuorovaikutus ja kohtaaminen ovat tulevaisuuden toimintamme ytimessä, sanoo ALSOn kulttuuripäällikkö Sini Sittnikow. – Vanhassa toimistossa ihmiset istuvat rakennuksen neljässä eri siivessä, sermien takana ja kaikki osastot omina siiloinaan. Eihän se edistä yhteistyön kulttuuria.

Työympäristön ja sen toimintojen suunnittelu on keskeisessä asemassa yrityksen vaihtaessa toimistoa. Technopoliksen näkemys on, että monesti yrityksille riittää pienempi neliömäärä, kun tilojen suunnittelu tehdään huolellisesti asiantuntijoiden avulla. Technopolis auttaa asiakkaitaan löytämään sopivimmat kumppanit muutosprojektien toteutukseen. ALSO tilasi toimintaympäristönkehityksen konsultointityön noin vuosi sitten Technopoliksen yhteistyökumppanilta ISS Tilapalveluilta.

– Työnteko muuttuu vääjäämättä. Tulevaisuuden projekteissa kohtaamme uusia tilanteita ja haasteita, joihin ei ole olemassa valmista ratkaisua. Niihin tarvitaan tiimityötä, vuorovaikutusta ja ihmisten välistä helppoa kommunikointia, jatkaa Airaksinen.

Tarkasti tutkittu suunta

– Olemme tutkineet syvällisesti, mihin suuntaan muutoksia halutaan ALSOlla lähteä viemään, sanoo Adriana Ståhlberg, ISS Tilapalveluiden Toimintaympäristön kehityksen palvelupäällikkö. – Olemme selvittäneet talon ylimmän johdon tasolla liiketoiminnallisia tavoitteita ja henkilöstön kanssa järjestäneet tiimihaastatteluja ja työpajoja. Tarkoituksena on ollut kartoittaa parhaiten ALSOn tulevaisuutta tukevia työkäytäntöjä ja menetelmiä sekä fyysistä toimintaympäristöä.

– Fyysinen tilaratkaisu on äärimmäisen tärkeässä roolissa ALSOn tavoitteiden toteutumisessa. Tilamuoto, -jako sekä neliökoko ovat prosessin aikana hahmottuneet ja lopullinen valinta tukee, ALSOn työntekijöiden ja meidän mielestä, hyvin heidän tulevaisuuttaan. Tilan tulee edistää tavoiteltua tiimityötä ja luonnollista vuorovaikutusta, jatkaa Ståhlberg.

Henkilöstöä osallistava toimintaympäristön uudistus muodosti vankemman jalustan tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiselle ja työympäristökulttuurin jalkauttamiselle ja jatkokehitykselle.

Tiloja oli runsaasti tarjolla

– Katsoimme toimitilavaihtoehtoja laajalla skaalalla, ja lopullisessa valinnassa myös kustannukset olivat painava mittari, sanoo Sittnikow. – Talousjohtaja kävi pitkälti yli 20 paikassa ja minäkin yli kymmenessä. Lopulta meillä oli kaksi vaihtoehtoa: vanha saneerattava tila tai Technopoliksen uudet tilat.

– Järjestimme asiasta äänestyksen johdon kuukausipalaverissa. Vaihtoehdoista keskusteltiin vilkkaasti, ja lopulta katsoimme Technopoliksen antavan meille parhaan ympäristön tekemisen tavoitteille ja kulttuurimme muutokseen.

Innostuksen aste korkea!

ALSOn uusi toimitila on luotu luontevia kohtaamisia varten. Tilaratkaisu tukee kokonaisuudessaan yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Se jakautuu kolmeen vyöhykkeeseen; yksityiseen, puolijulkiseen ja julkiseen. Julkiselle vyöhykkeelle tuodaan asiakkaita ja luodaan ensivaikutelma yrityksestä. Suuri osa näistä tiloista on Technopoliksen kaikkien asiakasyrityksien käytössä olevia tiloja.

Puolijulkiset tilat ovat ALSOn omissa tiloissa ja koostuu kahvilasta ja taukotiloista, joissa kohdataan ihmisiä. Ne ovat osa työtiloja, mutta myös asiakkaat saattavat käydä niissä. Yksityinen vyöhyke on vain henkilöstöä varten. Siellä on hiljaisen työskentelyn alueita, korkeaselkäisiä sohvaryhmiä ja muita tiimityöskentelyn pisteitä, puhelinkoppeja ja pieniä neuvottelutiloja.

– Tavoitteenamme on voittava kulttuuri, jossa käydään keskustelua ja tehdään yhteistyötä läpi koko talon, sanoo Sittnikow. – Henkisen läsnäolon kulttuuri, jossa luonnostaan näkee kollegat fyysisissä kohtaustiloissa. Ihminen ihmiselle, irti sähköposteista.

Uudessa toimistossa tulee työskentelemään noin sata henkilöä, mutta yhtäaikaisten toimistolla työskentelevien osuus vaihtelee asiakastapaamisten ja kovassa suosiossa olevan etätyöskentelyn vuoksi. Varmaa on, että kaikille paikka toimistolta kuitenkin löytyy, mutta varsinaisten työpisteiden määrä perustuu mitattuun käyttöasteeseen.

Ollaan ajurin paikalla

– Olemme muuttumassa tukkurista laitteiden ja palvelujen markkinapaikaksi. Moderni toimitila tukee strategiaamme ja kulttuurin muutosta. Teemme mahdolliseksi muutoksen, joka on väistämättä edessä, kiteyttää Airaksinen. – Otamme rohkean etunojan, koska haluamme olla ajurin paikalla. Me investoimme muutokseen ja elämme kuten sanomme.

– Hyvinvoiva henkilöstö on voimavara, jonka varaan rakennamme kilpailuetua. Luomme nahkamme uudelleen, ja tämä muutto onkin kuin uusi startti meidän ihmisillemme. Haluamme luoda heille entistä paremmat edellytykset toteuttaa itseään ja yrityksen tavoitteita.

Työelämän muuttuessa tarvitaan tiloja erilaisille ihmisille erilaisiin tarpeisiin. Olemme koonneet yhteen parhaimmat vinkkimme työympäristön suunnitteluun. Oppaan avulla onnistut rakentamaan työntekijöillesi toimiston, jossa työtä voidaan tehdä entistä joustavammin ja tehokkaammin.