työn toisinajattelijat

Insinööri, lääkäri – vai astronautti? Space Nation tekee lapsuuden haaveista totta

Suomalaiset pudistelivat päitään, kun pieni startup julisti vuonna 2013, että tulevaisuudessa kenestä tahansa voi tulla astronautti.

Neljä vuotta myöhemmin sama startup keräsi ensimmäisen joukkorahoitusmiljoonansa ennätyksellisessä 43 minuutissa ja pääsi Forbesin vuoden 2017 kymmenen lupaavimman startupin listalle. Vuonna 2017 sitä tuli myös ensimmäisenä avaruusturismiyhtiönä YK:n alaisen Maailman matkailujärjestön yhteistyökumppani.

“Kunnianhimoisimmat projektit menestyvät, koska ihmisillä on sisäinen tarve luoda ja löytää uutta”, kertoo Annette Kauppinen, joka on vastannut Space Nation -avaruusmediayhtiön myynnistä ja markkinoinnista syksystä 2013 lähtien.

Space Nation lanseeraa syksyllä 2017 ilmaisen astronauttikoulutusohjelman, jonka ensimmäinen vaihe suoritetaan mobiilisovelluksen välityksellä. Kilpailijat treenaavat sen avulla fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia taitojaan, ja kisaavat samalla mahdollisuudesta päästä mukaan ensin NASAn astronauttikoulutukseen ja lopulta avaruuteen asti.

Muutosvalmiutta ja elinikäistä oppimista

Astronautti kuuluu monen kouluikäisen unelma-ammatteihin, ja avaruuteen lähtijöitä riittäisi aikuisissakin. Kauppinen itse ei lapsenakaan haaveillut kuukävelystä.

“En ikinä uskaltaisi. En lähtisi, vaikka se olisi työsuhde-etu, mikä tulee lähitulevaisuudessa varmasti olemaan todellisuutta”, Kauppinen naurahtaa ja jatkaa: “Fakta on, ettei kaikkien tarvitsekaan haluta. Avaruus symboloi ennen kaikkea uusia innovaatioita, sillä se pakottaa meidät ajattelemaan täysin uudella tavalla. Moni aikoinaan avaruusmatkailua varten tehdyistä keksinnöistä on nykyään päivittäisessä käytössä myös maan pinnalla.”

Innovatiiviselle ajattelutavalle on tulevaisuudessa kysyntää, sillä työelämä muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Kehityskulkuja on mahdoton täysin ennakoida, joten enemmän kuin yksittäisten taitojen hallinta, muutoksessa korostuvat henkinen muutosvalmius ja kyky oppia uutta.

“Jos haluaa menestyä työelämässä, ei ole mahdollista toimia pelkän aiemmin omaksutun tiedon ja osaamisen pohjalta. Mitä laaja-alaisempi omaksumiskyky, sitä paremmin muutoksessa pysyy perässä.”

Space Nationin koulutuskonsepti perustuu ilmiöpohjaiselle oppimiselle ja oppimisen pelillistämiselle. Yksittäisten asioiden pänttäämisen sijaan ilmiöitä tarkastellaan kokonaisina ja tosielämän kontekstissa, ja tarvittavat tiedot ja taidot opitaan kokonaisvaltaisesti ilmiöiden ympäriltä.

Jos tyytyy ajattelemaan, että taidot oppii koulussa ja niitä oppii soveltamaan työelämässä, ei uusia tekemisen tapoja ja innovaatioita pääse syntymään, Kauppinen muistuttaa.

“Oppimisen tulisi jatkua koko elämän ajan. Mutta jotta oppiminen motivoi, sen pitää olla myös hauskaa, ja siinä meidän koulutusohjelmamme on mielestäni onnistunut!”

Menestyksen salaisuus: usko mahdottomaan

Tulevaisuuden työelämää leimaa tiiviiden työyhteisöjen sijaan verkostomaisuus ja paikkariippumattomuus. Myös Space Nationin tiimit – joita kutsutaan tietenkin galakseiksi – työskentelevät pääosin etänä. Teknologisen kehityksen ansiosta ei ole merkitystä, istuuko tiimikaveri viereisessä huoneessa, toisella mantereella – vai jopa kansainvälisellä avaruusasemalla, jonne kilpailun kautta on toivottavasti jatkossa mahdollista päästä työskentelemään.

Hajautettu työyhteisö voi Kauppisen mukaan olla jopa etu. “Virtuaalitiiimin johtaminen on innostavaa ja tehokasta, koska suunnitteluun on pakko panostaa eri tavalla kuin kasvotusten. Kokoukset tehostuvat, ja fyysisiä kohtaamisia arvostaa eri tavalla.”

Laajempienkaan verkostojen hallinta ei ole ongelma, mutta vaatii Kauppisen mukaan kristallinkirkasta näkemystä yhteisistä tavoitteista. Yhteistyötä tehdään tiiviisti lukuisten asiantuntijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Verkostojen ylläpito vaatii panostusta, mutta haastavaa voi olla myös niiden hankkiminen. Suomessa vastaanotto oli alkuun vaisu, mutta Yhdysvaltojen bisneskulttuuri osoitti heti voimansa. “Jokainen, jolle esittelimme idean, oli heti miettimässä, keille kaikille voisi meidät esitellä!

Takkuilevan alun jälkeen myös kotimaan vastaanotto vaihtui innostukseen, ja keväällä 2017 Space Nation sai 3,2 miljoonaa euroa joukkorahoitusta pelkästään Suomesta. Saman vuoden syksyllä yritys on viimein valmis starttaamaan ensimmäisen astronauttiohjelmansa.

“Pitää uskaltaa ajatella tarpeeksi suuresti. Jos tavoite ei pelota yhtään, se ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen.”

Lue lisää tarinoita työn toisinajattelijoista.