Hyvä pärjää aina – Susanna Rahkamo, työn toisinajattelija

”Oppia ikä kaikki” kuuluu vanha suomalainen sanonta ja se on erityisen totta nykypäivän työelämässä, jossa vauhti on kovaa ja nopeat omaksujat menestyvät. Elinikäinen oppiminen on tuttu termi myös Susanna Rahkamolle, joka toimii johdon konsulttina Pertec Consultingilla. Hän nimittäin kirjoittaa väitöskirjaa siitä, kuinka huippuosaajakasi kehitytään. Tohtoriksi Rahkamo väittelee joulukuun puolessavälissä.

Huippu-urheilija tunnistaa huippuosaajan

Rahkamo itse on saanut aiheeseen paljon oppeja menestyksekkäältä jäätanssijan uraltaan, ja hänen omaksi motokseen on valikoitunut: ”Hyvä pärjää aina”. Hänen väitöskirjansa keskiössä onkin huippu-urheilijalle luontevasti maailmanluokan osaaminen. Hänen työnsä kokoaa huippuosaajan kehittymisen ja luovuuden kuusiportaiseen malliin.

 

Huippuosaajaksi kehittymisen kuusi kriittistä osa-aluetta
1. Kyseenalaistaminen ja uusien ratkaisujen etsiminen
2. Oma asiantuntijuus
3. Soveltaminen
4. Itseluottamus
5. Intohimo
6. Periksiantamaton työ

Koska iso osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla, näiden kuuden osa-alueen tunnistaminen ja stimuloiminen ovat myös johtamisen kannalta hyvin tärkeitä. ”Enää ei pitäisi puhua osaamisen johtamisesta, vaan oppimisen johtamisesta”, Rahkamo toteaa.

Erityisen tärkeää oppimisen johtamisessa on ihmisten kohtaaminen, sillä luovuus syntyy vuorovaikutuksessa, ei tyhjiössä. Vaikka onnistuneet kohtaamiset voivat periaatteessa tapahtua missä vain, eniten uusia ideoita syntyy osaamisen rajapinnoilla, kun eri alojen huippuosaajat lyövät viisaat päänsä yhteen.

Oppia halki organisaation

Miten organisaatio voisi sitten tukea oppimista? Susanna Rahkamon mukaan tapoja on monia, kuten esimerkiksi työnkierto sekä uusien teknologien jatkuva käyttöönotto ja soveltaminen. ”Joka päivä pitäisi tehdä jotakin uutta”, Rahkamo toteaa. Myös tilasuunnittelulla on tässä iso merkitys, sillä organisaation sisäiset siilot ovat pahasta.

Parhaimmillaan työympäristö tarjoaa sekä mahdollisuuden keskittyä työhön että tarpeeksi uutta stimulaatiota ja eri alojen osaajien kohtaamisia. Asia on tärkeä muistaa myös virtuaalityöstä puhuttaessa: vaikka uudet teknologiat tuovat mukanaan joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia työtiloihin, tarvitsevat ihmiset myös toista ihmistä.

Masentava työilmapiirikin voi tappaa luovuuden, ja todellinen huippuosaaminen vaatiikin yksilötason intohimoa sekä rohkeutta. ”Ongelmien märehtimisen sijasta voisi keskittyä ongelmien ratkaisemiseen”, Rahkamo neuvoo kaikkia suomalaisia ja lisää: ”kaikkein tärkeintä kuitenkin on onnellisuus”.

 

Lue lisää muiden työn toisinajattelijoiden ajatuksia.

Miten luot työympäristön joka tarjoaa uutta stimulaatiota ja mahdollisuuden keskittyä? Lataa itsellesi opas toimitilasuunnitteluun josta löydät mm. mitä nykyaikaisen työympäristön suunnittelussa pitää ottaa huomioon