Asiantuntijablogi

Työpaikka on monikko

Yhä useammat ihmiset – ja yritykset – haluavat tehdä töitä siellä, missä se on järkevää: lähellä kotia tai asiakkaita, valiten päivän muuhun ohjelmaan sopivan tarkoituksenmukaisen työskentelypaikan. Enää ei olla kahlittuna oman työtuolin ja näytön väliin.

– Teknologia ja asenteet mahdollistavat joustavan ja liikkuvan työn, moderni työ on jo arkipäivää. Ei ole enää tekosyytä siihen, miksi tätä ei hyödynnettäisi. Mutta liikkuvuus ei ole itseisarvo, tehdään töitä siellä ja sellaisissa olosuhteissa missä se on järkevää, muistuttaa Technopolis Oyj:n markkinointijohtaja Karri Hautanen.

– Liikkuva työ on ihmiselle luontainen tapa tehdä töitä, ei vain xyz-sukupolvelle. Osa ihmisistä taas haluaa kiinteän pisteen mistä käsin toimia, jatkaa Hautanen.

– Meille toimitilabisnes on palvelubisnestä. Nykyaikainen yritys ei etsi pelkkiä seiniä vaan kokonaispalvelun, jossa yhdistyvät hyvä sijainti, käytännöllinen ja joustava työympäristö sekä palvelut kuten kokoustilat sekä siivous, it- ja aulapalvelut. Hyvät toimitilat ottavat yritysten ja ihmisten vaihtuvat tilanteet huomioon ja antavat mahdollisuuden joustaviin muutoksiin, Hautanen selventää.

Työ ei ole pelkästään ja jatkuvasti etätyötä ja liikkumista paikasta toiseen. Moni meistä kaipaa jonkinlaista työelämän tukikohtaa. Se on työympäristö ja yhteisö, joka ruokkii luovuutta ja sosiaalisia tarpeita – sillä parhaat ideat syntyvät yleensä yhdessä muiden ihmisten kanssa.

Taistelua työvoimasta

Yrityksillä on useita syitä lähteä mukaan moderniin toimistoon. Ruuhkien lisääntyessä työntekijät ovat tuottavampia, kun voivat tehdä töitä sujuvasti kodin, asiakkaan tai yhteistyökumppanin lähellä tarpeen mukaan eri päivinä eri paikoissa. Työnantajan ja työntekijän ei tarvitse olla edes samassa maassa, ja työnantajat taistelevatkin osaavasta työvoimasta aidosti globaaleilla markkinoilla.

Nuoremmat ihmiset ovat tottuneet työskentelemään 24/7, mutta halu tehdä töitä joustavasti ei ole sukupolvikysymys. Tulos ratkaisee, ei toimistolla vietetty aika.

Yksi megatrendeistä, joka vaikuttaa toimitilojen käyttöön ja tarpeeseen, on yritysrakenteen murros. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuoteen 2020 mennessä puolet työvoimasta toimii freelancereina, jotka työskentelevät siellä missä se on luontevinta. Isot, perinteiset yritykset eivät enää ole yhteiskunnan tukiranka.

Muutto on muutos

Osa ihmisistä haluaa pysyvyyttä ja vakiintuneita tapoja. Riippuu yrityksen toimintakulttuurista ja työntekijän persoonasta, onko liikkuva vai kiinteä työpiste paras.

Yritykselle, jolla on vakiintuneet toimintatavat ja perinteinen toimisto, työskentelytavan muuttaminen liikkuvaksi voi olla iso hyppäys. Työpaikan kulttuuri muuttuu, kun kollega, alainen tai esimies ei olekaan jatkuvasti paikalla. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna muutos mahdollistaa ei vain työn teon tehostumista vaan myös yrityksen kulttuurin kehittymisen avoimemmaksi, tehokkaammaksi ja läpinäkyvämmäksi.

Muutos on aina epävarmuutta lisäävä tekijä. Jos ihmisiä ei oteta mukaan muutokseen ja sitouteta uusiin työskentelytapoihin, lopputulos on lähes varmasti huonompi kuin mistä lähdettiin.

– Ei ole olemassa yhtä mallia joka soveltuisi samanlaisena kaikille yrityksille. Ei riitä, että päätetään vain muuttaa uusiin tiloihin, suunnittelun täytyy lähteä yrityksestä, sen kulttuurista, ihmisistä ja työntekotavoista. Mutta kun prosessi lähtee yrityksen tarpeiden ymmärtämisestä ja keskitytään työntekoon, tehokkuus kasvaa. Meillä on paljon hyviä esimerkkejä, joissa yritys on pystynyt vaihtamaan viidennelle vaihteelle, vaikka ei olla edes tiedetty, että sellainen vaihdelaatikosta löytyy, Karri Hautanen sanoo.