Tekee kuin saarnaa – Ville Tolvanen, työn toisinajattelija

Digitalist Network -verkoston perustaja Ville Tolvanen on strategi ja konsultti, mutta ennen kaikkea hän rakastaa puhumista:

– Puhe on teko. Se on tekemistä edeltävä asia, jonka muuttuminen vaatii. On päivänselvää, että jos ei puhuta, ei todennäköisesti tehdä muutoksiakaan. Puhumalla kaivetaan esiin pelot ja osaamistaso, minkä kautta ymmärretään tavoite.

Tolvanen yrittää aina elää kuin opettaa: hän pyrkii paitsi olemaan herättelijä, asiantuntija ja keskustelija, myös näyttämään tuloksia ja olemaan avoin.

Digitalisaatio ei ole pelastus

– Suurin este digitalisaation etenemiselle on, että se nähdään pelastavana enkelinä ja ulkopuolisena voimavarana, vaikka todellisuudessa se on vanhoja rakenteita tuhoava voima, Ville Tolvanen arvioi. Hän havainnollistaa, kuinka tähän mennessä digitalisaatio on tuhonnut ääniteteollisuutta, ostokäyttäytymistä ja medialiiketoimintaa.

– Se tulee muuttamaan pelisääntöjä vapauttamalla tiedon! Pitäisi alkaa miettiä miten asiat, informaatio ja arvo järjestyvät uusin tavoin digitaalisessa ympäristössä.

Esteestä edistystä

Konsultti Tolvasella on kolme työkalua, joiden avulla hän muuttaisi digitalisaation käyttövoimaksi. Tärkeimmässä niistä, nollapalaverissa, rohkaistaan aloittamaan alusta: Käsiteltävänä oleva asia organisoidaan täysin tyhjästä siten, kuin se suunniteltaisiin tänään.

– On hauskaa, että lopputuloksena syntyy aina täysin nykyisestä toimintamallista eroava kuva.

Tiellä parempaan

Toinen Tolvasen työkaluista on kuva täydellisestä maailmasta:

– Piirretään kolmiulotteinen visio siitä, mihin yhteisö on matkalla. Eihän kukaan suostu muuttumaan, jollei tiedä, millaiseksi muuttua.

– Suomessa on vallalla mentaliteetti, jonka mukaan kaikki loppuu: Kaupat, työt ja mediat. Elämä loppuu eikä mitään tule tilalle. Mutta jos katsotaan 300 vuotta taaksepäin huomataan, että maailma on aina korvannut itsensä paremmalla versiolla! Ollaan terveempiä, eletään pidempään, on enemmän vapaa-aikaa; väkivalta ja saasteet ovat vähentyneet. Siksi uskalletaan avata keskustelu: millainen tilanteen pitäisi olla? Mitä me tavoittelemme? Kun tämä visio iskostuu johtajien mieleen, muutos nopeutuu.

Kolmanneksi Ville Tolvanen tarjoaa tiekarttaa nollapalaverin ja täydellisen maailman välille: mitä muutos vaatii?

– Todella harva yrityksistä on edes miettinyt, miten digitalisaatio voisi muuttaa heidän työyhteisöään.

Vapautetaan työ

Tulevaisuuden työelämässä kaikkein tärkeintä olisi ymmärtää, että siirrymme teollisesta yhteiskunnasta yksilöiden ja verkostojen yhteiskuntaan. Digitalisaation avulla työ voitaisiin irrottaa paikan ja ajan ikeestä ja antaa ihmisen elää kuten haluaa.

– Meidän tulisi vapauttaa työ tekijälle: antaa hänen kertoa missä, miten ja milloin työ syntyy. Työnantajan kysyttäväksi jää: milloin saat valmista?

Työaika ja -paikka ovat Ville Tolvasen mielestä keinotekoisia käsitteitä eikä sillä, että tullaan samaan aikaan toimistolle, ole hänestä mitään tekemistä tuottavuuden kanssa.

– Itse tykkään kirjoittaa aamuyöllä. On hassu ajatus, että kello yhdeksältä aamulla ihminen muuttuisi tuottavaksi. Tuottavuus lähtee motivaatiosta!

Tolvanen arvelee, että hyvä johtaminen on työsuhde-etu. Osaava johtaja tunnistaa, mitä on tehtävissä, mitä tekemättä jättäminen aiheuttaa ja osaa arvioida, milloin on valmista.

– Tulee luoda työolosuhteet, joissa voi lapioida ojaa rauhassa ja olla onnellinen!

Verkostojen voima

– Some on minusta nimetty väärin! Pitäisi puhua ihmisten internetistä, kun kyse on yksilöiden verkottumisesta erilaisiin yhteisöihin.

Tolvasen mielestä yritykset, jotka ymmärtävät roolinsa verkoston osina, pärjäävät parhaiten. Verkostomaisessa ajattelumallissa sijoittajat, kumppanit, ja työntekijät ovat yhdessä yksi suuri ”me”.  Todellista yhteisöllisyyttä on toiminta, jossa ollaan avoimia ja otetaan asiakas mukaan kehitystyöhön. Silloin on kyse yhteisöllisestä kulttuurista, ei pelkästä viestinnästä.

Saadakseen tuloksia, tuottavuutta ja onnellisuutta modernin yritysjohtajan tulisi ajatella työ toisin. Yrityskulttuuriprosessiin olisi Tolvasen mielestä nostettava mukaan omaa henkilökuntaa, ulkopuolisia ja eri sidosryhmiä ja alettava yhdessä miettiä, miten työstä voitaisiin tehdä kaikkien näkökulmasta parempaa.

– Kaikki menestystarinat tukeutuvat voimakkaille yrityskulttuureille, joissa arvomaailma ihan tihkuu tekijöistä ja tuotteista. Arvoja ei silloin tarvitse enää erikseen luetella.

Virtuaali-Ville

Kymmenen vuoden päästä Ville Tolvanen tahtoisi tehdä samaa työtä kuin tänään, paitsi hologrammina mökiltä:

– Olen ajatellut, että tämä homma päätyy laiturinnokkaan. Uskon, että vielä meidän työuriemme aikana tulemme näkemään ajan ja paikan merkityksen dramaattisen vähenemisen. Palaverit jäisivät vähemmälle mutta kommunikointi lisääntyisi kun ymmärtäisimme, ettei meidän tarvitse kohdata vaihtaaksemme informaatiota. Tällöin kohtaamisista tulee laadukkaampia, ja voimme keskittyä läsnäoloon.

 

Lue lisää muiden työn toisinajattelijoiden ajatuksia.

 

Innostutko työelämän muutoksen mahdollisuuksista, ja haluat lukea aiheesta lisää?
Tilaa uutiskirjeemme, niin saat uudet blogikirjoituksemme ensimmäisten joukossa.