Pörssitiedotteet

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

TECHNOPOLIS OYJ       PÖRSSITIEDOTE      12.12.2008 klo 09.00


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

Saamamme tiedon mukaan Gazit-Globe Ltd:n (rekisterinumero 52-0033234), Tel
Aviv, Israel omistusosuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on
alittanut yhden kymmenesosan (10 %) osakekaupalla, joka tehtiin 11.12.2008.
Gazit-Globe  osuus, 5.689.617 osaketta, Technopoliksen osakepääomasta ja
äänimäärästä on 9,9 %. 

Technopolis Oyj:n osakepääoma on 96.913.626 euroa jakautuen 57.345.341
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,69 euron osakkeeseen. 


Helsinki 12.12.2008

TECHNOPOLIS OYJ


Keith Silverang
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Keith Silverang, p. 040 566 7785 

Jakelu:
Nasdaq OMX 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi