Pörssitiedotteet

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

TECHNOPOLIS OYJ       PÖRSSITIEDOTE      15.12.2008 klo 11.10


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

Saamamme tiedon mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (Y-tunnus
0533297-9), Helsinki, Suomi suora omistusosuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (5 %) osakekaupalla, joka
tehtiin 12.12.2008. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman suora omistusosuus
Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä on 5.374.740 osaketta ja 9,37 %. 

Technopolis Oyj:n osakepääoma on 96.913.626 euroa jakautuen 57.345.341
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,69 euron osakkeeseen. 


Helsinki 15.12.2008

TECHNOPOLIS OYJ


Keith Silverang
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Keith Silverang, p. 040 566 7785 

Jakelu:
Nasdaq OMX 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi