Pörssitiedotteet

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

TECHNOPOLIS OYJ         PÖRSSITIEDOTE         20.5.2010 klo 15.50


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

Saamamme tiedon mukaan Henderson Global Investors Limitedin, Lontoo,
rekisterinumero 906355, epäsuorasti hallinnoimien osakkeiden osuus Technopolis
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut yhden kahdeskymmenesosan (5
%) osakekaupalla, joka tehtiin 25.9.2009. Henderson Global Investors Limitedin
epäsuora osuus Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä on 2.800.049
osaketta ja 4,88 %. 

Tällä hetkellä Technopolis Oyj:n osakepääoma on 96.913.626,29 euroa jakautuen
57.345.341 osakkeeseen. 

Pörssitiedotteella 19.5.2010 ilmoitetun osakeannin seurauksena Yhtiön
osakkeiden lukumäärä nousee 63.045.341 osakkeeseen osakepääoman säilyessä
muuttumattomana 96.913.626,29 eurossa. 


TECHNOPOLIS OYJ

Keith Silverang
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Keith Silverang, p. 040 566 7785


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi