Pörssitiedotteet

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

TECHNOPOLIS OYJ       PÖRSSITIEDOTE      20.5.2010 klo 9.00


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

Saamamme tiedon mukaan Oulun Kaupungin (Y-tunnus 0187690-1), Oulu, Suomi suora
omistusosuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laskee alle
kahdeskymmenesosaan (5 %). 

Oulun kaupungin suora omistusosuus Technopoliksen osakepääomasta ja
äänimäärästä arviolta 21.5.2010 alkaen on 3.062.925 osaketta ja 4,86% 

Pörssitiedotteella 19.5.2010 ilmoitetun osakeannin seurauksena Yhtiön
osakkeiden lukumäärä nousee 63.045.341 osakkeeseen osakepääoman säilyessä
muuttumattomana 96.913.626,29 eurossa. 


TECHNOPOLIS OYJ


Keith Silverang
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Keith Silverang, p. 040 566 7785 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi