Pörssitiedotteet

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

TECHNOPOLIS OYJ     PÖRSSITIEDOTE     26.5.2010 klo 9:10        


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN    
MUUTTUMISESTA                                  

OP-Keskus osk:lta (Y-tunnus 0242522-1) saamamme tiedon mukaan OPK:n ja sen   
vaikutusvaltapiirissä olevien yhteisöjen sekä OPK:n tytäryritysten ja      
tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen hallinnoimien osakkeiden osuus 
Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden       
kahdeskymmenesosan (5 %) osakekaupalla, joka tehtiin 19.5.2010. OPK:n epäsuora 
osuus Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä on 3.912.443 osaketta ja  
6,206 %.                                    

Osakkeiden omistajat ja heidän osuutensa osakepääomasta ja äänivallasta:    
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Osakkeet kpl   | Osuus        |
|                  |         | osakepää-omasta ja  |
|                  |         | äänistä %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Op-Pohjola ryhmän Tutkimussäätiö, |     150 000 |        0,238 |
| 0215251-8             |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Henkivakuutus, 1030059-2    |    1 222 884 |        1,940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3   |      61 620 |        0,098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Eläkesäätiö Oy, 0201804-4    |     757 380 |        1,201 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat   |         |           |
| rahastot, Y-tunnus 0743962-2    |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Delta, 1102395-3        |     687 559 |        1,091 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Suomi Pienyhtiöt, 1753300-6   |     607 000 |        0,963 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Suomi Arvo, 1878493-1      |     342 000 |        0,542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Kiinteistö, 1921918-4      |      84 000 |        0,133 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              |    3 912 443 |        6,206 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
Technopolis Oyj:n osakepääoma on 96.913.626,29 euroa jakautuen 63.045.341    
osakkeeseen.                                  TECHNOPOLIS OYJ                                 

Keith Silverang                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Keith Silverang, p. 040 566 7785                        


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.technopolis.fi