Pörssitiedotteet

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

TECHNOPOLIS OYJ           PÖRSSITIEDOTE          24.2.2015  klo 9.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Technopolis Oyj on 23.2.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen Technopolis Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Liputusilmoituksen mukaan BNP Paribas Investment Partners SA:n (BNP) hallinnoimien rahastojen osuus Technopolis Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on noussut 5 426 317 osakkeeseen eli 5,09 prosenttiin Technopolis Oyj:n kaikista osakkeista.

BNP:n hallinnoima rahasto, jonka hallussa on 61 261 osaketta, ei voi rahaston sääntöjen mukaan käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksissa. Täten BNP:n hallinnoimat rahastot voivat käyttää kaikista äänistä 5,04 prosenttia.

Technopolis Oyj:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Kokonaisosakemäärä on 106 511 632 osaketta.

Lisätietoja:
Pasi Hiedanpää
Sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö
Puh. 050 378 2228

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin