Pörssitiedotteet

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

TECHNOPOLIS OYJ       PÖRSSITIEDOTE      16.5.2008 klo 10.50


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

Saamamme tiedon mukaan Gazit-Globe Ltd:n, Tel Aviv, Israel, omistusosuus
Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden
kymmenesosan (10 %) osakekaupalla, joka tehtiin 15.5.2008. Gazit-Globe Ltd:n
osuus, 4.429.690 osaketta, Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä on
10,04 %. 

Technopolis Oyj:n osakepääoma on 74.548.943,69 euroa jakautuen 44.111.801
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,69 euron osakkeeseen. 

Oulu 16.5.2008

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, 0400 680 816 tai (08) 551 3211

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi