Pörssitiedotteet

ENNAKKOTIETO: SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄT ARVOT LASKEVAT NOIN 14 MILJ. EUROA OSAVUOSIKATSAUKSESSA 31.3.2009

TECHNOPOLIS OYJ  	          PÖRSSITIEDOTE 6.4.2009 klo 11.25


ENNAKKOTIETO: SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄT ARVOT LASKEVAT  NOIN 14  MILJ. EUROA
OSAVUOSIKATSAUKSESSA 31.3.2009 


Arviomme mukaan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot laskevat
osavuosikatsauksessa 31.3.2009 noin 14 milj. euroa. Tästä laskusta noin 12,5
milj. euroa johtuu nettotuottovaatimusten 0,17 prosenttiyksikön noususta
verrattuna tilinpäätöksen 31.12.2008 nettotuottovaatimustasoon ja loppuosa 1,5
milj. euroa johtuu pääasiallisesti ajanmukaistamiskulujen kasvusta. Käyvät
arvot ovat tilintarkastamattomia. 

Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen lasku noin 14 milj. eurolla aiheuttaa
konsernin katsauskauden voiton heikkenemisen noin 10,4 milj. eurolla huomioiden
laskennallisten verojen muutoksen. Konsernin ensimmäisen kvartaalin voitto
vuonna 2008 oli 5,5 milj. euroa, mihin sisältyi 1,9 milj. euroa
sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksesta johtuvaa positiivista vaikutusta
laskennalliset verot huomioiden. Konsernin tilivuoden 2008 voitto oli 15,9
milj. euroa. 

Konserni toistaa tiedotteessaan 26.3.2009 antamansa arviot liikevaihdon ja
käyttökatteen kasvusta kuluvalle vuodelle, 5 - 8 %:a edellisvuoteen nähden.
Yhtiö kuitenkin arvioi silloin markkinatilanteen huonontuneen alkuvuoden
kuluessa merkittävästi, mikä lisää kuluvaa vuotta koskevien taloudellisten
arvioiden epävarmuutta. Yhtiö arvioi silloin, että on merkittävä riski siitä,
että taloudellinen vuokrausaste alenee vuonna 2010, mikä saattaa vaikuttaa
haitallisesti yhtiön liikevaihdon ja käyttökatteen kehitykseen 2010. Yhtiö ei
ollut aikaisemmin esittänyt arvioita vuoden 2010 osalta. 

Technopolis julkaisee osavuosikatsauksen 1-3/2009 23.4.2009.


TECHNOPOLIS OYJ

Keith Silverang, toimitusjohtaja, p. 040 566 7785
Reijo Tauriainen, talousjohtaja, p. 040 515 9848 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi