Pörssitiedotteet

FINANSSIVALVONTA HYVÄKSYNYT TECHNOPOLIKSEN PERUSESITTEEN

TECHNOPOLIS OYJ	PÖRSSITIEDOTE	10.5.2010 klo 9.00


FINANSSIVALVONTA HYVÄKSYNYT TECHNOPOLIKSEN PERUSESITTEEN

Finanssivalvonta on 6.5.2010 hyväksynyt Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”)
arvopaperimarkkinalain mukaisen perusesitteen, joka sisältää tietoja Yhtiöstä
sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta (”Perusesite”).
Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta. 

Perusesite on tästä päivästä, 10.5.2010 alkaen, sen voimassaoloajan saatavilla
suomenkielisenä Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.technopolis.fi sekä
paperikopiona suomen- ja englanninkielisenä Yhtiöstä osoitteesta Technopolis
Oyj, Elektroniikkatie 8, 90590 Oulu ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. 


TECHNOPOLIS OYJ

Keith Silverang
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Keith Silverang, p. 040 566 7785


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi