Lehdistötiedotteet

Kannattava kasvu jatkuu

TECHNOPOLIS OYJ           LEHDISTÖTIEDOTE            30.10.2014 klo 8.10

Kannattava kasvu jatkuu

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2014 Technopoliksen EPRA-perusteinen (European Public Real Estate Association) operatiivinen tulos nousi 33,5 prosenttia 29,3 miljoonasta eurosta 39,2 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Osakekohtainen operatiivinen tulos nousi 0,35 eurosta 0,37 euroon. Liikevaihto kasvoi 31,3 prosenttia 91,6 miljoonasta eurosta 120,3 miljoonaan euroon ja käyttökate 38,3 prosenttia 47,2 miljoonasta eurosta 65,3 miljoonaan euroon. Vastaavaan aikaan kulut nousivat 20,9 prosenttia, minkä seurauksena käyttökatemarginaali parantui 51,5 prosentista 54,3 prosenttiin. Taloudellinen vuokrausaste säilyi edellisen vuosineljänneksen tasolla ollen 93,5 prosenttia ja nousi 1,5 prosenttiyksikköä verraten viime vuoden vastaavaan aikaan.

Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang:

“Vuoden kolmas neljännes oli yhtiölle edelleen hyvä. Liikevaihto sekä käyttökate kasvoivat voimakkaasti taseen ja vuokrausasteen säilyessä vahvoina.

Suomen talousnäkymät ovat edelleen heikot. Venäjällä talousnäkymät ovat heikentyneet. Baltian maissa ja Norjassa talous jatkaa sen sijaan maltillista kasvuaan. Technopolikselta tilanne vaatii jatkuvaa panostusta asiakastyytyväisyyteen ja hyvään palveluun sekä aktiiviseen myyntiin.

Technopolis on menestynyt haasteellisissa olosuhteissa – olipa kysymys sitten vuokrausasteesta, asiakas-tyytyväisyydestä tai taloudellisista tunnusluvuista. Pietarissa olemme onnistuneet nostamaan Pulkovo 2:n vuokrausastetta ja vuokratasoa merkittävästi. Venäjä edustaa noin 6 prosenttia yhtiön portfoliosta. Vilnassa ja Tallinnassa vuokrausasteet ovat erittäin korkeita ja edellytykset kannattavaan kasvuun ovat olemassa myös jatkossa. Suomessa olemme pystyneet säilyttämään markkinoita korkeammat vuokrausasteemme.

Technopoliksen strategiassa korostetaan yhtiön kansainvälistä laajentumista, palveluliiketoiminnan kasvua ja kiinteistöportfolion jalostamista. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa vähentää Suomesta tulevaa noin 70 prosentin liikevaihdon osuutta. Tämä tapahtuu kasvamalla suhteellisesti voimakkaammin ulkomailla ja Suomessa ainoastaan kasvupotentiaalia omaavilla paikkakunnilla. Nykyiseen konseptiin sopimattomia kiinteistöjä myydään Suomessa, mistä syyskuussa myyty Oulun Lentokentäntien 22 000 neliömetrin tuotanto-kiinteistö on hyvä esimerkki.

Uskomme saavuttavamme kuluvalle vuodelle asettamamme taloudelliset tavoitteet.”

Technopolis Oyj

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
Puh. 040 566 7785

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 40 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.