Lehdistötiedotteet

Kulukuri ja mittakaavaedut nostivat käyttökatetta

TECHNOPOLIS OYJ              LEHDISTÖTIEDOTE              7.5.2015 klo 8.10

Kulukuri ja mittakaavaedut nostivat käyttökatetta

Technopoliksen tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 39,7 miljoonasta eurosta 41,2 miljoonaan euroon, missä oli kasvua 3,8 prosenttia. Käyttökate nousi 20,6 miljoonasta eurosta 22,2 miljoonaan euroon, kasvua kertyi 7,9 prosenttia. Katsauskauden aikana kiinteistöjen hoitokulut supistuivat 7,9 prosenttia, minkä seurauksena käyttökatemarginaali parantui 51,9 prosentista 53,9 prosenttiin. Taloudellinen vuokrausaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 94,0 prosentista 93,8 prosenttiin.

Yhtiön operatiivista tuloksentekokykyä kuvaava EPRA-perusteinen (European Public Real Estate Association) operatiivinen tulos pysyi viime vuoden tasolla, ollen 0,12 euroa osakkeelta.

IFRS-perusteinen nettotulos laski hieman ja oli 0,06 euroa osakkeelta, vuoden 2013 tammi-maalikuussa se oli 0,07 euroa osakkeelta.

Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang:

”Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes oli operatiivisesti vahva. Liikevaihto kasvoi lähes 4 % vuodesta 2014, ja samaan aikaan käyttökate kasvoi lähes 8 %. Tämä osoittaa kustannustehokkuutemme jatkuvasti parantuvan.

Maltillinen kasvu johtuu vuoden 2014 aikana tehdystä onnistuneesta myyntityöstä sekä kasvuhankkeista. Viime vuonna otimme käyttöön Lõõtsa 8A:n Tallinnassa ja Pulkovo 2:n Pietarissa. Näiden rakennusten taloudellinen vuokrausaste on nyt lähes 100 %. Pulkovo 2:n täyttyminen on selvä merkki konseptimme vahvuudesta Pietarin toimistomarkkinoilla. Konsernin kokonaisvuokrausaste säilyi kaikin puolin hyvänä.

Olemme tietoisesti päättäneet turvata korkeat vuokrausasteet ja hyvän asiakastyytyväisyyden pitkällä aikavälillä Suomessa investoimalla kampustemme laatuun ja joustavuuteen. Tätä varten meillä on investointiohjelma, joka heikentää käypiä arvoja kotimaassa muutaman seuraavan vuoden ajan. Ensimmäisellä neljänneksellä sijoituskiinteistöjen käypä arvo laski 5,9 milj. euroon pääasiassa kotimaisten peruskorjausten ja tulevaisuuden modernisointivarausten vuoksi.

Olemme vuoden alussa keskittyneet asiakastyytyväisyyteen ja myyntityöhön. Ensimmäisen neljänneksen kyselytutkimustulosten mukaan asiakastyytyväisyys on tarkastelujakson aikana parantunut. Käsityksemme mukaan mittausjärjestelmämme on toimialamme parhaimmistoa.

Viime vuoden lopulla kokemamme valuuttakurssien muutoksista johtuneet ongelmat ovat vuoden 2015 aikana jonkin verran vähentyneet ruplan vahvistuessa. Helmikuun aikana olemme vähentäneet ruplariskiämme lyhentämällä yhtiön euromääräistä EBRD-lainaa 17 milj. eurolla. Lainaa on jäljellä enää 22 milj. euroa, joten transaktioriski ja vastuut ovat pienentyneet.

Myimme 40 %:n osuuden Kuopion liiketoimintayksiköstämme käyvän arvon mukaisella hinnalla kuopiolaiselle KPY Sijoitus Oy:lle. Kauppa tehtiin 2. huhtikuuta, ja se toi meille 50 milj. euroa rahavaroja sekä vahvan paikallisen yhteistyökumppanin. Voimme käyttää varat uusiin investointeihin tai nykyisten velkojen lyhentämiseen ja niiden korkokuluihin. Mielestämme Kuopion kauppa on osoitus kotimaan transaktiomarkkinoiden vilkastumisesta myös maakunnissa.

On vielä aikaista arvioida vuotta 2015, mutta kansainvälisten kampustemme vuokrausasteet ovat lähes 100 prosenttia ja kotimaassakin taloudelliset vuokrausasteet ovat hyvällä tasolla, joten meillä on erinomainen alku vuodelle.”

Technopolis Oyj

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
Puh. 040 566 7785

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.