Pörssitiedotteet

KUTSU TECHNOPOLIS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina marraskuun 29. päivänä 2007 klo 14.00 alkaen
Technopoliksen Smarthousen auditoriossa, Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu. 

Kokouksessa käsitellään seuraava asia:

Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle valtuuttaa hallitus
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän
valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla
yhteensä enin¬tään 13.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 30,79 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus ei kumoa
yhtiökokouksen 29.3.2007 antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus on voimassa enintään 31.12.2010 asti. 

Asiakirjojen nähtävilläolo

Hallituksen ehdotus on osakkeenomistajien nähtävillä 22.11.2007 lähtien yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu, sekä yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.technopolis.fi/yhtiokokous. Yhtiö lähettää
mainitun päivämäärän jälkeen osakkeenomistajille pyynnöstä jäljennökset
ehdotuksesta. Ehdotus on myös nähtävillä yhtiökokouksessa. 

Osallistuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
19.11.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään Technopolis Oyj:n osakasluetteloon. 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 22.11.2007 klo
16.00 mennessä joko puhelimitse numeroon (08) 551 3242, sähköpostitse
osoitteeseen teija.koskela@technopolis.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Teija
Koskela, Technopolis Oyj, Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu. Kirjallisesti
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat, joiden nojalla valtuutettu haluaa käyttää
osakkeenomistajan äänioikeutta ylimääräisessä yhtiökokouksessa, pyydetään
toimittamaan yhtiön pääkonttoriin yllä mainittuun osoitteeseen
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. 

Oulu 2.11.2007

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus 


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, p. (08) 551 3213 tai 0400 680 816

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi