Muutos 13.2.2013 julkaistuun pörssitiedotteeseen: Technopolis-konsernin avainhenkilöille uusi pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Technopolis
Pörssitiedote

TECHNOPOLIS OYJ         PÖRSSITIEDOTE         19.2.2013 klo 10:45

Muutos 13.2.2013 julkaistuun pörssitiedotteeseen: Technopolis-konsernin avainhenkilöille uusi pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä 

Technopolis Oyj:n 13.2.2013 julkaistussa tiedotteessa koskien Technopolis-konsernin avainhenkilöille suunnattua uutta pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää todettiin, että palkkiona saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa sitouttamisjakson ajan, joka alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2013-15 ansaittujen osakkeiden osalta 30.4.2017 ja ansaintajaksolta 2014-16 ansaittujen osakkeiden osalta 30.4.2018. Edelleen todettiin, että rajoitus ei kuitenkaan ole voimassa, mikäli avainhenkilön osakeomistus yhtiössä ylittää hallituksen kullekin henkilöryhmälle vahvistaman vähimmäistason välittömästi ennen palkkiona saatujen osakkeiden luovuttamista avainhenkilölle.

Technopolis Oyj:n hallitus on päättänyt täsmentää aiempaa päätöstään siten, että luovutusrajoitus on voimassa sitouttamisjakson ajan riippumatta avainhenkilön osakeomistuksen määrästä. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2013-15 ansaittujen osakkeiden osalta 30.4.2017 ja ansaintajaksolta 2014-16 ansaittujen osakkeiden osalta 30.4.2018.

Osakepalkkiojärjestelmää 2013-2016 koskevat tarkemmat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.technopolis.fi.

Technopolis Oyj

Lisätietoja:
Outi Raekivi
Lakiasianjohtaja
p. 050 303 9393

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
p. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi