Lehdistötiedotteet

NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL -HANKE LOI ENSIMMÄISEN TOIMINTAVUOTENSA AIKANA YLI 100 UUTTA TYÖPAIKKAA JA KERÄSI YLI VIISI MILJOONAA EUROA RAHOITUSTA

TECHNOPOLIS OYJ         LEHDISTÖTIEDOTE             6.5.2010 klo 12.00


NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL -HANKE LOI ENSIMMÄISEN TOIMINTAVUOTENSA
AIKANA YLI 100 UUTTA TYÖPAIKKAA JA KERÄSI YLI VIISI MILJOONAA EUROA RAHOITUSTA 

Vuosi sitten Nokia, Technopolis ja Tekes käynnistivät Nokia Technopolis
Innovation Mill -hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaista
ICT-klusteria ja synnyttää suomalaisyritysten tuottamia uusia tuotteita ja
palveluita kansainvälisille markkinoille. Hanke on vuoden aikana luonut Suomeen
yhteensä 120 uutta työpaikkaa, 12 uutta yritystä ja kerännyt yli viisi
miljoonaa euroa riskipääoma- sekä bisnesenkelirahoitusta. 

“Ohjelman alkutaival on ollut rohkaiseva. Nokia haluaa osaltaan tukea
suomalaisia ICT-yrityksiä ja auttaa niitä kehittämään kansainvälisesti
kilpailukykyistä liiketoimintaa. Tällaiset yhteistyöhankkeet hyödyttävät koko
yhteisöä laajalti”, kommentoi Nokian yhteistyösuhteista ja yhteiskuntavastuusta
vastaava johtaja Esko Aho. 

Kolmivuotinen Nokia Technopolis Innovation Mill -hanke on onnistunut
rakentamaan Suomeen uudenlaisen toimintamallin uusien yritysten, tuotteiden ja
palveluiden synnyttämiseksi. Nokian, rahoittajana toimivan Tekesin sekä
hankkeen koordinoijana toimivan Technopoliksen yhteistyö on muokannut
perinteisiä liiketoimintamalleja tarjoamalla hankkeeseen osallistuville
suomalaisyrityksille varsinaisten ideoiden lisäksi myös rahoitusta ja
palveluita liiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa mukana on myös kymmenen
kaupunkia, joiden tavoitteena on vahvistaa hankkeen kautta omien alueidensa
yritystoimintaa. 

Technopolis, tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristöihin
ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys, toimii hankkeen koordinoijana ja
tarjoaa liiketoiminnan kehittämisen palveluita pääomarahoituksen tueksi. 

“Olemme ylittäneet hankkeen ensimmäiselle toimintavuodelle asettamamme
tavoitteet. Hyödyntämällä Nokian tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan mittavia
tuloksia sekä välittämällä siellä syntyviä ideoita suomalaisille
ICT-yrityksille, olemme onnistuneet tavoitteessamme luoda kasvavia pk-yrityksiä
ja työpaikkoja Suomeen”, summaa Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang. 

ENSIMMÄISEN TOIMINTAVUODEN SATONA KAKSITOISTA UUTTA YRITYSTÄ

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Nokia ja Technopolis kävivät läpi tuhansia
ideoita, joista ohjelmaan päätyi yhteensä noin sata. Nokian kädenojennuksen,
Technopoliksen yrityksille tarjoamien liiketoiminnan kehittämispalveluiden sekä
Tekesin ja kaupunkien tarjoaman rahoituksen avulla on syntynyt jo yhteensä
kaksitoista uutta yritystä, joiden kasvupotentiaali on merkittävä. 

Tarjolle tulevien ideoiden joukosta löytyi muun muassa ympäristö- ja
energiatekniikkaan, paikkatietoon, lähitunnistamiseen, turvallisuuteen,
terveydenhuoltoon ja tulevaisuuden internetpalveluihin liittyviä innovaatioita.
Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana myönteisen rahoituspäätöksen ovat
saaneet yhteensä 18 yritystä. Kuluvan vuoden aikana uusia rahoituspäätöksiä
arvioidaan myönnettävän noin 10 lisää. 

Tekes, teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, myöntää puolet hankkeen
julkisesta rahoituksesta. Tämän lisäksi hankkeessa mukana olevat kaupungit
tarjoavat toisen puolen rahoituksesta tavoitteenaan kehittää ICT-sektoria ja
sen sovellusten hyödyntämistä alueellaan. 

”Hankkeen tulokset ovat odotettua parempia, mistä olemme Tekesissä hyvin
tyytyväisiä. Yksi Tekesin toiminnan painopisteistä on edistää uusien yritysten
syntyä ja kasvua. Nokia Technopolis Innovation Mill -hanke on jo osoittanut
toimivuutensa tässä työssä. Tekes on keskustellut eri yhteyksissä jo useita
vuosia tällaisesta mahdollisuudesta. On hienoa, että Nokia on ryhtynyt
toteuttamaan ajatusta”, Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara sanoo. 

"Yhteiskuntavastuu on ollut meille alusta saakka keskeinen lähtökohta. Koska
vain pieni osa Nokian ideoista päätyy tuotteiksi tai palveluiksi ja sen vuoksi
on hienoa, että voimme Innovation Mill -hankkeen kautta löytää niille uusia
ympäristöjä, joissa ne voivat kukoistaa ", Aho kommentoi. 

Kesän ja syksyn aikana on tarkoitus tehdä vielä lisää rahoituspäätöksiä.
Hankkeessa syntyvien kehitysprojektien kokonaisarvoksi tavoitellaan 8 miljoonaa
euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on 4,5 miljoonaa euroa. 

”Hankkeen tulokset arvioidaan syksyllä 2010. Sen perusteella harkitsemme
mahdollista toiminnan laajentamista, jos muutkin yritykset ovat halukkaita
vastaavaan toimintaan”, Saarnivaara sanoo. 


Lisätietoja: 
Viestintä, Nokia
Puh. 07180 34 900 (Nokia viestintä), email press.services@nokia.com

Keith Silverang, toimitusjohtaja, Technopolis
Puh. 040 566 7785, email keith.silverang@technopolis.fi

Juha Tanskanen, teknologia-asiantuntija, Tekes
Puh. 050 557 7860, email juha.tanskanen@tekes.fi


Nokia: 
Nokian tavoitteena on, että tuotteemme ja ratkaisumme yhdistävät ihmisiä.
Yhdistämme edistyksellisen langattoman teknologian kullekin ihmiselle
tärkeisiin palveluihin. Yli 1,2 miljardia ihmistä viestii päivittäin Nokian
laitteilla: matkapuhelimilla, älypuhelimilla ja tehokkailla
mobiilitietokoneilla. Nokia tuo innovatiiviset palvelut laitteisiinsa
Ovi-palvelun (www.ovi.com) avulla - niihin kuuluvat esimerkiksi musiikki,
kartat, sähköposti ja erilaiset sovellukset. Nokian omistama NAVTEQ on johtava
digitaalisten karttojen ja navigaatiopalveluiden tarjoaja. Nokia Siemens
Networks toimittaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin
maailmanlaajuisesti. 
www.nokia.com

Technopolis:
Technopolis Oyj on tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen
toimintaympäristöihin ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys. Sen
palvelukokonaisuudessa yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut sekä nykyaikaiset
toimitilat. Tällä hetkellä noin 16 000 ihmistä ja lähes 1 200 yritystä ja
yhteisöä toimii Technopoliksen tiloissa Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä,
Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla sekä Pietarissa.
Technopolis Oyj on listattu Nasdaq OMX Helsinkiin. 
www.technopolis.fi

Tekes:
Tekes on tutkimus- ja kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan rahoittaja ja
asiantuntija. Tekesin ohjelmat ovat yritysten ja tutkimusyhteisöjen välisen
tiedonvaihdon ja verkottumisen foorumeita. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille,
yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään
rahoituksesta ohjelmien kautta. 
www.tekes.fi