Lehdistötiedotteet

NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL -HANKKEELLE VOITTO TUOTTAVA IDEA 2010 -KILPAILUSSA

TECHNOPOLIS OYJ       LEHDISTÖTIEDOTE      18.10.2010 klo 09.00


NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL -HANKKEELLE VOITTO TUOTTAVA IDEA 2010
-KILPAILUSSA 

Nokia Technopolis Innovation Mill -hanke palkittiin innovointia ja uusia
ideoita etsivän Tuottava Idea 2010 -kilpailun yhteiskuntasarjan parhaana ideana
Maarianhaminassa lauantaina. Toukokuussa 2009 perustetun Nokia Technopolis
Innovation Mill -hankkeen tavoitteena on vahvistaa suomalaista ICT-klusteria ja
rahoittaa sekä tuotteistaa suomalaisia ideoita kansainvälisille markkinoille.
Hanke on luonut Suomeen toista sataa uutta työpaikkaa, 18 uutta yritystä ja
kerännyt noin 10 miljoonaa euroa riskirahoitusta. 

Nokian kädenojennuksen, Technopoliksen yrityksille tarjoamien liiketoiminnan
kehittämispalveluiden sekä Tekesin ja kaupunkien tarjoaman rahoituksen
yhteistyönä syntynyt kolmivuotinen hanke on onnistunut rakentamaan Suomeen
uudenlaisen toimintamallin uusien yritysten, tuotteiden ja palveluiden
synnyttämiseksi. 

Tuottava Idea -kilpailun tuomaristo näki hankkeessa uudenlaisen ajattelutavan
kannattavan yritystoiminnan luomiselle. Tuomaristo toivoo idean leviävän myös
muiden yritysten ideapankkeihin. 

Vuodesta 1977 saakka järjestetyn Tuottava Idea -kilpailun tavoitteena on
edistää innovointia sekä nostaa esiin uusia liikeideoita ja korostaa niiden
merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Kilpailulla halutaan
lisätä yrittämisen yleistä arvostusta sekä korostaa luovien ideoiden ja riskejä
ottavien päätöksentekijöiden merkitystä kansantaloudelle ja hyvinvoinnin
lisäämiselle. Vuosittain palkittava idea voi olla uusi tuote, palvelu,
liikeidea, toimintamenetelmä, toimintamalli tai konsepti. 

“Tuottava Idea 2010 -kilpailun voitto on hieno tunnustus koko hankkeelle ja
osoittaa, että tällaisella mallilla todella voidaan luoda uusia, tuottavia
palveluja ja tuotteita sekä kehittää Suomen vahvaa ICT-klusteria. Nokia auttaa
osaltaan suomalaisia yrityksiä kehittämään kansainvälisesti kilpailukykyistä
liiketoimintaa ja haastaa myös muut suuret yritykset mukaan vastaavanlaisiin
hankkeisiin, sillä tämänkaltaiset yhteistyöhankkeet hyödyttävät koko
yhteiskuntaa laajalti”, kommentoi Nokian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja
Esko Aho. 

Nokian rooli hankkeessa on luovuttaa sovittujen pelisääntöjen mukaisesti yhtiön
hallussa olevia ideoita hankkeeseen osallistuville jo olemassa oleville tai
vasta aloitteleville yrityksille. 

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena yhteensä sadan yritysprojektin luominen
 
Nokian, rahoittajana toimivan Tekesin sekä hankkeen koordinoijan Technopoliksen
yhteistyön tuloksena syntynyt Innovation Mill -hanke tarjoaa suomalaisille
yrityksille liiketoimintaidean raaka-aineet, toimintaympäristön sekä
rahoitusratkaisut samassa paketissa. Hankkeessa on mukana myös kymmenen
kaupunkia, jotka haluavat vahvistaa hankkeella omien alueidensa
yritystoimintaa. 

”Käytämme Innovation Mill -hankkeiden käsittelyssä nopeaa virtaviivaistettua
hankemallia, jossa olemme supistaneet byrokratian minimiin. Tällä menettelyllä
voimme tehdä rahoituspäätökset viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä”,
teknologia-asiantuntija Juha Tanskanen Tekesistä kertoo. 
Innovation Mill -hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on saada myös muiden
toimialojen suomalaiset suuryritykset mukaan hankkeeseen. Tekesin ja
Technopoliksen tekemien laskelmien mukaan Suomeen olisi mahdollista synnyttää
kolmivuotisen hankkeen aikana jopa noin 100 uutta yritysprojektia, mikäli myös
muut suomalaiset toimijat lähtevät ennakkoluulottomasti mukaan hankkeeseen ja
ottavat vastaan haasteen uudenlaisesta tavasta kantaa yhteiskuntavastuuta. 

Technopoliksen toimitusjohtajan Keith Silverangin mukaan hanke on jo nyt
osoittanut, että idea, joka suuressa yrityksessä saattaisi jäädä käyttämättä,
voi oikeissa käsissä ja riittävällä tuella jalostua mielenkiintoiseksi ja
tuottavaksi liiketoiminnaksi. 

”Hankkeen käynnistysvaiheessa Nokian sitoutumisella oli suuri merkitys hankkeen
menestykselle. Nyt onkin aika haastaa mukaan myös muut suomalaiset
suuryritykset ja uskomme, että pystymme yhteistyössä synnyttämään uuden
kansallisen tahtotilan. Innovation Millin kaltainen yhteistoimintamalli on
uniikki konsepti, jossa rahoitus ja tuotteistus toimivat tehokkaasti ja
nopeasti synnyttäen pitkällä aikavälillä uusia suomalaisia menestystarinoita”,
toteaa Silverang. 

Tähän mennessä Innovation Mill -hankkeessa on tehty yhteensä 24
rahoituspäätöstä. Ensi vuoden toukokuuhun mennessä tavoitteena on myöntää noin
10 uutta rahoituspäätöstä. 

Lisätietoja: 
Keith Silverang, toimitusjohtaja, Technopolis
Puh. 040 566 7785, email keith.silverang@technopolis.fi 

Juha Tanskanen, teknologia-asiantuntija, Tekes
Puh. 050 557 7860, email juha.tanskanen@tekes.fi

Viestintä, Nokia
Puh. 07180 34 900 (Nokia viestintä), email press.services@nokia.com 


Nokia: Nokian tavoitteena on, että tuotteemme ja ratkaisumme yhdistävät
ihmisiä. Yhdistämme edistyksellisen langattoman teknologian kullekin ihmiselle
tärkeisiin palveluihin. Yli 1,3 miljardia ihmistä viestii päivittäin Nokian
laitteilla: matkapuhelimilla, älypuhelimilla ja tehokkailla
mobiilitietokoneilla. Nokia tuo innovatiiviset palvelut laitteisiinsa
Ovi-palvelun (www.ovi.com) avulla - niihin kuuluvat esimerkiksi musiikki,
kartat, sähköposti ja erilaiset sovellukset. Nokian omistama NAVTEQ on johtava
digitaalisten karttojen ja navigaatiopalveluiden tarjoaja. Nokia Siemens
Networks toimittaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin
maailmanlaajuisesti. www.nokia.com 

Technopolis Oyj on tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen
toimintaympäristöihin ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys. Sen
palvelukokonaisuudessa yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut sekä nykyaikaiset
toimitilat. Tällä hetkellä noin 16 000 ihmistä ja lähes 1 200 yritystä ja
yhteisöä toimii Technopoliksen tiloissa Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä,
Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla sekä Pietarissa
ja Tallinnassa. Technopolis Oyj on listattu Nasdaq OMX Helsinkiin.
www.technopolis.fi 

Tekes on tutkimus- ja kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan rahoittaja ja
asiantuntija. Tekesin ohjelmat ovat yritysten ja tutkimusyhteisöjen välisen
tiedonvaihdon ja verkottumisen foorumeita. Tekes ohjaa noin puolet 


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

lehdistötiedote_innovation_ mill_tuottava_idea_kilpailu.pdf