Pörssitiedotteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE          31.1.2014 klo 11.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Technopolis Oyj:n yhtiökokouksen 27.3.2013 perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 26.3.2014 kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25 000 euroa.

Vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2014 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 600 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Carl-Johan Granvik, Sari Aitokallio, Jorma Haapamäki, Pekka Korhonen ja Timo Ritakallio.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Pekka Ojanpään valitsemista hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

Pekka Ojanpää, KTM, syntynyt 1966, toimii Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt Kemira Oyj:ssä useissa eri tehtävissä, viimeksi toimialajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten kunta- ja teollisuussegmentistä. Tämän lisäksi hän on toiminut pitkään Nokia Oyj:ssä johtotehtävissä Suomessa ja Unkarissa. Pekka Ojanpää on Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen jäsen sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Carl-Johan Granvik valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jorma Haapamäki varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.technopolis.fi.

Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavat toimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin 32 000 ihmistä ja lähes 1 500 yritystä ja yhteisöä Suomessa, Liettuassa, Norjassa, Venäjällä ja Virossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 107,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 55,8 miljoonaa euroa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi