Pörssitiedotteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE          31.1.2013 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Technopolis Oyj:n yhtiökokouksen 27.3.2012 perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 27.3.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25 000 euroa.

Vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2013 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 600 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

Carl-Johan Granvik,
Pekka Korhonen,
Matti Pennanen ja
Timo Ritakallio.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa seuraavien henkilöiden valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi

Sari Aitokallio ja
Jorma Haapamäki

Sari Aitokallio, OTK ja VT, syntynyt 1960, toimii Metso Oyj:n automaatiosegmentin talous- ja hallintojohtajana vastuualueinaan talous- ja lakitoiminnot. Aiemmin hän on työskennellyt kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n talousjohtajana vastaten johtoryhmän jäsenenä yhtiön taloudesta, rahoituksesta, hallinnosta ja sijoittajasuhteista. Tämän lisäksi hän on toiminut pitkään Valmet-ja Metso-konsernissa useissa eri taloushallinnon tehtävissä Suomessa, Itävallassa ja Iso-Britanniassa. Luottamustoimitehtäviä hänellä on SOS-lapsikyläsäätiön ja virolaisen AS Pro Kapital Grupp:n hallituksen jäsenenä.

Jorma Haapamäki, DI, syntynyt 1948, on kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntija. Hän on ollut SRV Oyj:n perustajaosakas, johtaja ja hallituksen jäsen tehtäväalueinaan mm. kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu, kiinteistö- ja projektikehityspalveluiden kehittäminen ja tarjoaminen, vastuu avainasiakkuuksista ja hallitustyö. Aiemmin hän on toiminut Perusyhtymä Oy:ssä osastonjohtajana sekä Vantaan kaupungin projektinjohtajana ja liikennesuunnittelupäällikkönä. Hänellä on ollut lukuisia luottamustoimia ja tällä hetkellä hän on VVT Kiinteistösijoitus Oy:n sekä Hotelli Katajanokka Oy:n hallitusten jäsen. Muita keskeisiä luottamustoimia ovat olleet mm. puheenjohtajuus Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL R.Y.:n hallituksessa sekä jäsenyydet Destia Oy:n, Renor Oy:n ja Helsingin seudun kauppakamari ry:n hallituksissa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Carl-Johan Granvik valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Pennanen varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.technopolis.fi.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavat toimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin 22 000 ihmistä ja lähes 1 400 yritystä ja yhteisöä Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 92,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 47,5 miljoonaa euroa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.