Pörssitiedotteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE             30.1.2015 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 27.3.2015 kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 31 500 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 26 250 euroa.

Vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2015 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota 900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 1200 euroa valiokuntien kokoukselta, jos hallituksen jäsen on fyysisesti läsnä kokouspaikalla. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Carl-Johan Granvik, Jorma Haapamäki, Pekka Korhonen ja Pekka Ojanpää. Hallituksen jäseninä toimineet Sari Aitokallio ja Timo Ritakallio ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Reima Rytsölän ja Annica Ånäsin valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.

Reima Rytsölä, valtiotieteiden maisteri, CEFA, AMP, syntynyt 1969, toimii Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnasta vastaavana johtajana. Aiemmin hän on toiminut Pohjola Pankki Oyj:ssä pankkitoiminnan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten konsernitasolla suurista yritys- ja instituutioasiakkuuksista sekä muissa Pohjola Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johto- ja sijoitustehtävissä. Reima Rytsölä on VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen.

Annica Ånäs, LL.M., MBA, syntynyt 1971, toimii Tukholman pörssissä listatun Atrium Ljungberg AB:n talousjohtajana vastaten yhtiön rahoituksesta ja taloudellisesta raportoinnista, kiinteistöjen arvojen arvioinneista ja analyyseistä, sijoittajasuhteista ja viestinnästä sekä IT- ja lakiasioista. Aiemmin hän on toiminut Hemsö AB:n talousjohtajana sekä seniori controllerina Atrium Ljungberg AB:ssa. Lisäksi hän on työskennellyt Bonnier –konserniin kuuluvan Producenterna AB:n toimitusjohtajana. Luottamustoimitehtäviä hänellä on EMS Fastighetsaktiebolag –nimisen yhtiön hallituksen jäsenenä ja TL Bygg AB:n hallituksen puheenjohtajana.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Carl-Johan Granvik valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jorma Haapamäki varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.

Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Reima Rytsölä, joka on yhtiön suurimman osakkeenomistajan eli Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman palveluksessa sijoitusjohtajana.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.technopolis.fi.

Lisätietoja:

Risto Murto, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 244 3119

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 40 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi