Lehdistötiedotteet

PÄÄKAUPUNKISEUDULLE UUSI SPINNO ENTERPRISE CENTER

Lehdistötiedote, 6. marraskuuta 2009 klo 13.15

PÄÄKAUPUNKISEUDULLE UUSI SPINNO ENTERPRISE CENTER

Technopolis on usean vuoden ajan kehittänyt kansainvälisesti korkeatasoisia ja
palkittuja esihautomo- ja hautomo-ohjelmia Otaniemessä. Merkittävä osa uusista
kasvuyrityksistä Suomessa on lähtöisin tämän hautomoyksikön tarjoamista
kehityspalveluista. 

Technopolis ja Laurea-ammattikorkeakoulu ovat nyt tehneet Technopoliksen
kehityspalveluiden uudelleenorganisointiin liittyen aiesopimuksen, jonka
mukaisesti voittoa tavoittelemattomat, julkisesti rahoitetut hautomo-ohjelmat
siirtyvät uuteen Spinno Enterprise Centeriin, jonka hallinnoinnista vastaa
Laurea-ammattikorkeakoulu. Ohjelmat toimivat avoimena innovaatiopalvelualustana
pääkaupunkiseudun yliopistoille, ammattikorkeakouluille,  tutkimuslaitoksille
sekä liike-elämälle. Ohjelmista luopuva Technopolis Development Services
keskittyy palveluvalikoimassaan laajemmalle joukolle yrityksiä tarjottaviin
kasvurahoitus- ja verkostoitumispalveluihin. Näitä tarjotaan suuryrityksille,
myöhemmän vaiheen kasvuyrityksille ja niin sanotuille BornGlobal start-up
-yrityksille. 

Laurean Rehtori Pentti Rauhalan mukaan Otaniemen ja pääkaupunkiseudun
innovaatiojärjestelmään jo tiiviisti kytkeytynyt Laurea on luontainen koti
avoimille innovaatiopalveluille. Laurealla on vahva tausta
opiskelijayrittäjyydestä ja esihautomotoiminnasta. Tiiviitä kansainvälisiä
suhteita Laurea on luonut muun muassa Cambridgen yliopiston Centre for
Entrepreneurial Learning -yksikköön. Rauhalan mukaan Spinno on huomattava
laajennus Laurean toimintaan. ”Saamme merkittävän roolin pääkaupunkiseudun
innovaatiojärjestelmässä.” hän toteaa. “Spinno luo uutta pohjaa yrittäjyyden
opettamiseen ja kehittää yrittäjyyttä esimerkillisesti” iloitsee professori
Alan Barrell Cambridgen yliopistosta. 

Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Kari Ruoho yhtyy näkemykseen: ”Hyvä tiimipeli
tarjoaa mahdollisuuden saada monet pääkaupunkiseudun lupaavimmista hankkeista
samaan kehitysputkeen, jossa eri osapuolilla on selvät ja toisiaan täydentävät
roolit. Spinno selkiyttää ja koordinoi pääkaupunkiseudun yrittäjyysyhteisöä
keräämällä yhteen lupaavimmat uudet yrityshankkeet ja tarjoamalla tukea koti-
ja ulkomaisilta asiantuntijoilta.” 

Technopolis Development Servicesin johtaja Will Cardwell pitää siirtoa hyvänä
kaikille: ”Alueen innovaatiotoimijat voivat ohjata parhaat hankkeet yhteiseen
kehitysohjelmaan. Voimme puolestamme tarjota tehokasta matchmaking -palvelua
sijoittajiin, referenssiasiakkaisiin ja partnereihin kansainvälisesti. 

Spinnon toiminta on tarkoitus käynnistää vuoden 2010 alussa, jolloin
Technopoliksen kokenut  hautomotiimi pyritään siirtämään Spinnoon Tuomas
Maisalan johdolla. Hautomotoiminnan rahoittajina jatkavat Uudenmaan TE-keskus,
Espoon kaupunki ja muut sidosryhmät sekä omalta osaltaan toiminnan piirissä
olevat asiakasyritykset. 

Lisätietoja

Laurea-ammattikorkeakoulu, Jaakko Tarkkanen, aluerehtori, puh. 040 830 6158
Technopolis Development Services, Will Cardwell, johtaja, puh. 040 514 1325

Lisätietoa Laureasta

Laurea on uutta osaamista tuottava Helsingin laajan metropolialueen
aluekehityspainotteinen palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu, jonka
toiminnassa työelämän kehittäminen on keskeisessä asemassa. Laurealainen
toimintamalli Learning by Developing (LbD) nivoo yhteen koulutuksen,
aluekehityksen sekä t&k-toiminnan. Laurea on valittu kaksi kertaa koulutuksen
laatuyksiköksi ja kaksi kertaa aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi.
Laureassa opiskelijoita on noin 7700 ja henkilöstöä noin 500. 

Lisätietoa Technopolis Oyj:stä

Technopolis Oyj on yritysten lukumäärällä mitattuna Euroopan suurimpia
teknologiakeskusketjuja. Konserni on Suomen suurin teknologiayritysten ja
muiden tietointensiivisten yritysten toimintaympäristöihin erikoistunut yhtiö,
jonka palvelukokonaisuudessa yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut
nykyaikaisiin toimitiloihin. Technopoliksella on toiminnassa tai rakenteilla
teknologiakeskuksia Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa,
Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla sekä Pietarissa. Konsernin
teknologiakeskuksissa työskentelee noin 16 000 ihmistä ja noin 1 180 yritystä
ja yhteisöä. www.technopolis.fi

spinno_enterprise_center_fi.pdf