Pörssitiedotteet

RAHOITUSTARKASTUS HYVÄKSYNYT TECHNOPOLIKSEN ARVOPAPERILIITTEEN JA TIIVISTELMÄN SEKÄ ESITTEEN TÄYDENNYKSEN

TECHNOPOLIS OYJ     PÖRSSITIEDOTE                 5.5.2008 klo 9.00

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

RAHOITUSTARKASTUS HYVÄKSYNYT TECHNOPOLIKSEN ARVOPAPERILIITTEEN JA TIIVISTELMÄN
SEKÄ ESITTEEN TÄYDENNYKSEN 

Rahoitustarkastus on 28.4.2008 hyväksynyt Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) 28.4.2008
julkistamaa merkintäetuoikeusantia (”Osakeanti”) koskevan
arvopape-rimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, joka
sisältää tietoja Osakeannista ja siinä tarjottavista osakkeista
(”Arvopaperiliite”). Lisäksi Rahoitustarkastus on 2.5.2008 hyväksynyt Yhtiön
esitteen täydentämis-tä koskevan asiakirjan, joka koskee (a) Yhtiön 30.4.2008
julkistamaa pörssi-tiedotetta, jonka mukaan Yhtiö toteuttaa Hermia 15
-kiinteistön ensimmäisen vaiheen rakentamisen Tampereella, ja (b) Yhtiön
tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n kertomusta, joka liittyy Yhtiön 31.3.2008
päättynyttä kolmen kuukauden jaksoa koskevan osavuosikatsauksen
yleisluonteiseen tarkastukseen (”Täydennysasia-kirja”). Yhtiön 17.4.2008
julkistama perusesite (”Perusesite”), Arvopaper-iliite ja Täydennysasiakirja
yhdessä muodostavat Osakeantia koskevan esitteen. 

Arvopaperiliite on saatavilla tästä päivästä 5.5.2008 alkaen sen
voimas-saoloajan suomenkielisenä Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta
www.technopolis.fi sekä painettuna suomen- ja englanninkielisenä Yhtiöstä
osoitteesta Technopolis Oyj, Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu ja Helsingin
Pörssin palvelupisteestä OMX Way:stä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100
Hel-sinki. Lisäksi Arvopaperiliite on saatavilla 5.5.2008 alkaen arviolta
27.5.2008 tapahtuvaan Osakeannissa tarjottavien osakkeiden listalleottamiseen
asti suomenkielisenä Osakeannin pääjärjestäjän Evli Pankki Oyj, Corporate
Fi-nancen Internet-sivuilta osoitteesta www.evli.com. 

Täydennysasiakirja on saatavilla tästä päivästä 5.5.2008 alkaen Perusesitteen
voimassaoloajan samoista paikoista kuin mitä alla on mainittu Perusesitteen
osalta. Perusesite on ollut saatavilla 17.4.2008 alkaen suomenkielisenä Yhtiön
Internet-sivuilta osoitteesta www.technopolis.fi sekä painettuna suomen- ja
englanninkielisenä Yhtiöstä osoitteesta Technopolis Oyj, Elek-troniikkatie 8,
90570 Oulu ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä OMX Way:stä osoitteesta
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisäksi Perusesite on Osakeannin merkintäajan
saatavilla suomenkielisenä Osakeannin pääjärjestäjän Internet-sivuilta
osoitteesta www.evli.com. 

Oulu 5.5.2008

TECHNOPOLIS OYJ

Pertti Huuskonen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. (08) 551 3211 tai 0400 680 816

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

This release is not an offer of securities for sale in the United States.
Se-curities may not be offered or sold in the United States absent registration
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from
reg-istration. Any public offering of securities to be made in the United
States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the
issuer and that will contain detailed information about the company and
management, as well as financial statements. The issuer does not intend to
conduct a pub-lic offering in the United States or register any part of the
offering in the United States. Copies of this release are not being made and
may not be dis-tributed or sent into the United States, Canada, Japan or
Australia.