Lehdistötiedotteet

RAIMO SAILAS OULUSSA: TALOUSKASVU ON KANSALLINEN HAASTE

Lehdistötiedote 19.4.2007, julkaisuvapaa klo 16.00

 
 
Valtakunnallinen teknologiakeskus Technopolis vietti 25-vuotisjuhliaan
    
Valtiosihteeri Raimo Sailas nostaa riittävän taloudellisen kasvun
aikaansaamisen Suomessa vaativaksi kansalliseksi haasteeksi. Se vaatii hänen
mukaansa tuottavuuden ja tehokkuuden reipasta ja jatkuvaa parantamista niin
yrityksissä kuin julkisella sektorillakin. 
    
Technopolis Oyj:n 25-vuotisjuhlassa Oulussa puhunut Sailas korosti, että
tuotannon ja talouden kasvun vaatimusta korostavat eläkemenojen lisääntyminen,
hallitusohjelmassa sovitut etuuksien ja palvelujen parannukset sekä
valtiontaloudelle asetettu 
ylijäämätavoite.
    
”Ylijäämäisen valtiontalouden ylläpitäminen kasvavien julkisten menojen oloissa
edellyttää erittäin vahvaa tuotannon kasvua tukevaa talouspolitiikkaa. Tämä on
sitäkin tärkeämpää, kun työikäinen väestö alkaa supistua vuonna 2010 ja vähenee
jo ensi vuosikymmenellä peräti 200 000:lla”, valtiosihteeri Sailas totesi. 
    
Valtakunnallisesti toimivan ja Euroopan suurimpien teknologiakeskusten joukkoon
kuuluvan Technopoliksen toimitusjohtaja Pertti Huuskonen lupasi Suomen
teknologiakeskusten tekevän osansa kasvun ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
edistämällä teknologiayritysten kilpailukykyä ja 
menestystä.
    
”Teknologiakeskukset ovat olleet tärkeässä roolissa tukiessaan Suomen muutosta
25 vuodessa kansainvälisen tason huipputekniikan maaksi yhteistyössä yritysten,
yliopistojen ja kaupunkien kanssa. Tulevaisuuden haasteet ovat suuret, sillä
meillä ei ole enää sitä etumatkaa, joka aikoinaan oli. Onneksi kuitenkin meillä
on monipuolista ja laajaa osaamista kaikilla huipputekniikan toiminnan
tärkeillä osa-alueilla, erinomaisia kokemuksia onnistumisesta ja myös
merkittäväksi kasvaneet 
resurssit”, toimitusjohtaja Huuskonen sanoi.
    
Technopolis-konserni tarjoaa Huuskosen mukaan ainutlaatuisen palvelukonseptin:
yksi organisaatio palvelee suomalaisia teknologiayrityksiä kautta Suomen ja
jatkossa myös ulkomailla.Tämä antaa suomalaisille yrityksille selvää
kilpailuetua muihin nähden. 
    
Technopolis laajentaa

Neljännesvuosisata sitten toimintansa Oulussa aloittanut Technopolis - aluksi
Oulun Teknologiakylä Oy - jatkaa itsekin vahvaa kasvuaan. Yhtiöllä on vireillä
tai rakenteilla laajennuksia kaikilla nykyisillä toimintapaikkakunnillaan.
Technopolis valmistelee myös teknologiakeskuksen rakentamista Pietariin.
Vuokratiloissa yhtiö jo toimii siellä. 
    
Ensimmäisinä vuosinaan yhtiö toimi varsin tiiviisti osana tuolloisen
pääomistajansa Oulun kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Sen tehtävänä oli tukea
Oulun kasvua merkittäväksi teknologiakaupungiksi ja luoda edellytyksiä uusien
huipputekniikan yritysten syntymiselle. 
    
Ajan mittaan Technopolis on laajentunut valtakunnalliseksi teknologiakeskusten
verkostoksi, jonka yksiköitä on nykyään Espoossa, Jyväskylässä,
Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla. Technopolis on yksi
Euroopan suurimmista teknologiakeskuksista ja samalla Suomen suurin
teknologiayrityksille toimintaympäristöjä tarjoava yhtiö. Se on myös yksi
harvoista pörssilistatuista teknologiakeskuksista koko maailmassa. 
    
Technopoliksen toimitusjohtaja Pertti Huuskonen korostaa, että yhtiön viime
vuosien voimakas eteneminen perustuu kasvustrategiaan, jonka mukaisesti se
pyrkii toimimaan vuonna 2010 parhaissa huipputekniikan kaupungeissa Suomessa
sekä lisäksi Venäjällä ja yhdessä tai kahdessa muussa maassa. Tavoitteeseensa
Technopolis pyrkii sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla. 
    
”Kasvun ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin laadukkaammat,
monipuolisemmat ja edullisemmat palvelut, kattavan verkoston ja hyvän
valikoiman erilaisiin tarkoituksiin sopivia toimitiloja eri puolilla Suomea ja
ulkomaillakin”, 
Huuskonen toteaa.
    
Technopoliksen toiminta-ajatuksena on alusta lähtien ollut tukea
asiakasyritystensä kasvua ja kehitystä. Toiminta-ajatustaan se toteuttaa
ainutlaatuinen palvelukonseptinsa avulla. Konsepti yhdistää yritys- ja
kehityspalvelut nykyaikaisiin toimitiloihin. 
    
Yhtiön teknologiakeskuksissa työskentelee nyt yhteensä 12.000 ihmistä ja 930
yritystä. Sen osake on noteerattu Pohjoismaisen Pörssin keskisuurten yritysten
listalla. Technopoliksen liikevaihto kohosi viime vuonna 44,8 miljoonaan ja
käyttökatetta se keräsi 22,7 miljoonaa euroa. Yhtiön markkina-arvo on sen
vajaan kahdeksan vuotta kestäneen pörssitaipaleen aikana kasvanut noin 26
miljoonasta eurosta nykyiseen yli 300 miljoonaan euroon. 
    
Technopoliksen laajentuminen valtakunnalliseksi teknologiakeskusten verkostoksi
on myös nostanut konserniin kuuluvan yrityskehitys- ja hautomoyhtiö Technopolis
Venturesin alansa johtavaksi yritykseksi Suomessa. Technopolis Venturesilla on
toimintaa pääosin samoilla paikkakunnilla kuin emoyhtiölläkin. Viime vuonna sen
kehitysohjelmissa oli mukana yli 200 yritystä. 
    
Tunnustuspalkinto neljälle henkilölle
    
25-vuotisjuhliaan torstaina Oulussa viettänyt yhtiö palkitsi
tunnustuspalkinnoilla henkilöitä, joiden merkitys yhtiön kehityksessä on ollut
poikkeuksellisen merkittävä. Palkittujen valintaa ohjasivat Technopoliksen
arvot: asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus, yhteiskuntavastuu ja kannattava
kasvu. 
    
Palkinnot saivat Technopoliksen asiakkaaksi ensimmäisenä
huipputekniikkayrityksenä tulleen Nestix Oy:n toimitusjohtaja Hannu Käkelä.
Innovatiivisesta viestintäyhteistyöstä palkittiin Wasala Communications Oy:n
yrittäjä Paavo Vasala ja 
yhteiskuntavastuupartnerina palkittiin Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen.
Technopoliksen vuodesta toiseen jatkuneen kannattavaan kasvuun siivittäneenä
avainhenkilönä palkittiin yhtiön pitkäaikainen työntekijä toimitusjohtajan
assistentti 
Leena Marmila.
    
Lisätiedot:
    
Technopolis Oyj,
toimitusjohtaja Pertti Huuskonen,
0400 680 816 tai (08) 551 3213