Lehdistötiedotteet

Suomen pääomasijoitusmarkkinalla vuonna 2009 torjuntavoitto maailmanlaajuisesta taantumasta huolimatta

TECHNOPOLIS OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE       11.2.2010 klo 15.00


Suomen pääomasijoitusmarkkinalla vuonna 2009 torjuntavoitto maailmanlaajuisesta
taantumasta huolimatta 


58:lle suomalaiselle yritykselle 101 miljoonaa euroa uutta riskirahaa v. 2009 

Technopoliksen ensimmäinen vuosittainen Technopolis Online-raportti seuraa
pääoma- - ja business-enkeli -sijoitustoimintaa suomalaisiin high-tech
yrityksiin. 

Sijoitusaktiivisuus säilyi Suomessa selkeästi ennakoitua parempana vaikka ison
kokoluokan sijoituksia ei tapahtunut vuoden 2008 tavalla (WinWind:n ja Blyk:n
€160 miljoonaa). Isojen sijoitusten puuttuminen selittää Euro-määräisten
sijoitusten laskun edellisvuodesta. 

Technopolis Online vuosiraportin keskeisimmät löydöt ovat:
- Vuonna 2009 58 suomalaista high-tech yritystä sai pääomasijoituksia
kotimaisilta ja ulkomaalaisilta sijoittajilta. 
- Sijoitusten kokonaisarvo oli 101 miljoonaa euroa.
- Vuoden 2008 lukuihin verratuna sijoitusaktiviteetti (sijoitusten lukumäärä)
laski 30.6% ja sijoitusten euro-määräinen arvo n. 60%. Merkittävänä selittävänä
tekijänä oli ”mega-sijoitusten” puute vuonna 2009 (Esim. vuonna 2008 WinWind ja
Blyk) 
- Business-enkeleiden aktiivisuus nousi
- Ulkomaalaisten sijoitusten merkittävä väheneminen, jonka seurauksena suurin
osa sijoituksista oli aikaisen vaiheen sijoituksia 
- Suomen pääomasijoitusmarkkinassa oli merkittävästi enemmän läpinäkyvyyttä,
kuin aiemmin. Tämä on omiaan lisäämään alan kehitystä Suomessa. 
- Ei yhtään julkista listautumista pörssiin, ja hyvin vähän merkittäviä
irtautumisia yrityksistä. Tämä on päällimmäinen haaste alan uskottavuudelle. 

Will Cardwell, Technopolis Oyj:n kehitystoiminnoista vastaava johtaja toteaa:
”Suomi pärjäsi hyvin kansainvälisessä vertailussa. Myös 2010 on lähtenyt
erittäin hyvin käyntiin (Footbalance, Rightware, MHG Systems jne).
Exit-mahdollisuuksien määrä sekä ulkomaisten sijoittajien vähäinen läsnäolo
markkinalla ovat kuitenkin ongelmia, joiden ratkaisemiseksi pitää tehdä
pitkäjänteistä työtä.” 

Vuosianalyysin luvut perustuvat Technopolis Online palvelusta saatuun tietoon.
Koko raportti löytyy osoitteesta www.technopolisonline.com 


Yhteydenotot:
Artur Surov, Projektipäällikkö, Technopolis Kehityspalvelut
p. +358 41 501 0732 
sähköposti artur.surov@technopolis.fi


Technopolis
Technopolis Oyj on tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen
toimintaympäristöihin ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys. Sen
palvelukokonaisuudessa yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut sekä nykyaikaiset
toimitilat. Tällä hetkellä noin 16 000 ihmistä ja lähes 1 200 yritystä ja
yhteisöä toimii Technopoliksen tiloissa Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä,
Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla sekä Pietarissa.
Technopolis Oyj on listattu Nasdaq OMX Helsinkiin. 

Technopolis Online
Technopolis Online on ainutlaatuinen sijoitustietokanta ja virtuaalinen
matchmaking palvelu, joka tarjoaa kattavaa ja puolueetonta informaatiota
suomalaisesta high-tech eko-systeemistä. Palvelu kattaa kaikki merkittävät
high-tech toimialat, yritykset, sijoittajat, yliopistot ja päättäjät.
Technopolis Online:n kansallinen analyytikkotiimi tarjoaa ajankohtaista,
olennaista ja arvokasta tietoa.

technopolis_online_annual_report_2009.pdf