Lehdistötiedotteet

Technopoliksella operatiivisesti erinomainen vuosi

TECHNOPOLIS OYJ              LEHDISTÖTIEDOTE              10.2.2015 klo 8.45

Technopoliksella operatiivisesti erinomainen vuosi

Technopolikselta operatiivisesti vahva tulos vuonna 2014, mutta laskennalliset erät heikensivät IFRS-tulosta. Liikevaihto kasvoi 126,3 miljoonasta eurosta 161,7 miljoonaan euroon, missä oli kasvua 28 prosenttia. Käyttökate nousi 64,1 miljoonasta eurosta 87,2 miljoonaan euroon, kasvua kertyi 35,9 prosenttia. Vuoden aikana kulut nousivat vain 16,9 prosenttia, minkä seurauksena käyttökatemarginaali parantui 50,7 prosentista 53,9 prosenttiin. Taloudellinen vuokrausaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä 93,6 prosentista 94,7 prosenttiin.

Yhtiön operatiivista tuloksentekokykyä kuvaava EPRA-perusteinen (European Public Real Estate Association) operatiivinen tulos nousi 2013 vuoden 0,47 eurosta 0,53 euroon osakkeelta, mikä oli yhtiölle kaikkien aikojen paras.

IFRS-perusteinen nettotulos laski vastaavaan aikaan -0,15 euroon osakkeelta, vuonna 2013 se oli 0,30 euroa osakkeelta. IFRS-nettotulosta laskivat kiinteistöjen käypien arvojen aleneminen -40,5 miljoonalla eurolla sekä -22,1 miljoonan euron realisoitumattomat valuuttakurssierot. Osakekohtaisesti tappiot laskennallisissa erissä alensivat nettotulosta -0,61 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,15 euron osakekohtaista osinkoa. Vuonna 2014 yhtiö maksoi osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Marraskuussa 2014 käynnistetyn miljoonan oman osakkeen takaisinosto-ohjelman puitteissa yhtiö on tähän mennessä hankkinut markkinoilta 700 000 osaketta.

Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang:

”Vuosi 2014 oli haastava, mutta Technopolis teki hyvän operatiivisen tuloksen. Yhtiön liikevaihto sekä käyttökate kasvoivat merkittävästi ja vuokrausaste kehittyi positiivisesti. Operatiiviset erät sisältävä EPRA:n mukainen nettotulos kasvoi 38,1 prosenttia. Samalla kulujen hyvä hallinta nosti käyttökateprosentin vertailuvuoden 50,7 prosentista 53,9 prosenttiin.

Yhtiön IFRS:n mukaista tulosta alensivat 40,5 miljoonan euron sijoituskiinteistöjen käypien arvojen lasku sekä pääosin Venäjän ruplan devalvoitumisesta johtunut 22,1 miljoonan euron realisoitumaton valuuttakurssitappio. Venäjän liiketoiminnan osuus yhtiön taseesta oli tilikauden päättyessä 4 prosenttia.

Pääosin valuuttojen heikkenemisestä johtuen omavaraisuusaste laski 1,7 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Alenemisesta huolimatta yhtiön omavaraisuusaste säilyi hallituksen asettaman 35 prosentin tavoitteen yläpuolella ollen 38,5 prosenttia.

Vuonna 2014 keskityimme operatiivisen tehokkuuden lisäksi vuonna 2013 toteutettujen yritysostojen integrointiin osaksi yhtiötä. Oulun Peltolan kampuksen vuokrausaste nostettiin ostohetken 54 prosentista 90 prosenttiin. Vilnassa korkea käyttöaste ja asiakkaiden kasvutarpeet ovat luoneet erinomaiset edellytykset mahdollisille laajennusinvestoinneille tänä vuonna. Oslossa vuokrasimme vuoden aikana yli 12 000 neliömetriä, josta uusille asiakkaille 5 400 neliömetriä. Suomesta ostetun Espoon Falcon Business Parkin olemme yhdistäneet osaksi Otaniemen kampuskokonaisuutta nimellä Innopoli 3.

Integraatioiden onnistuminen ja kasvanut käyttökatemarginaali kertovat Technopoliksen liiketoimintakonseptin monistettavuudesta ja tehokkuudesta. Konsepti on mahdollistanut vahvat taloudelliset vuokrausasteet Suomessa ja voimakkaan kasvun ulkomailla.

Tulemme tulevaisuudessakin panostamaan kasvuun Suomen ulkopuolella. Kaikkien uusien investointien tulee edelleen täyttää tiukat investointikriteerimme ja pidämme katseemme tiukasti kannattavuudessa.”

Technopolis Oyj

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
Puh. 040 566 7785

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.