Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIKSEN OPTIO-OIKEUKSIEN 2007A LISTAAMINEN HELSINGIN PÖRSSIIN

TECHNOPOLIS OYJ     PÖRSSITIEDOTE       30.4.2010 klo 14.30


TECHNOPOLIKSEN OPTIO-OIKEUKSIEN 2007A LISTAAMINEN HELSINGIN PÖRSSIIN

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2005 päättämien
optio-oikeuksien 2007A merkintäaika alkaa optio-ohjelman ehtojen mukaan
1.5.2010 ja Technopolis Oyj on hakenut optio-oikeuksien 2007A ottamista
Helsingin Pörssin pörssilistalle 3.5.2010 alkaen. Finanssivalvonta on myöntänyt
Technopolis Oyj:lle poikkeusluvan (dnro 7/212/2010) velvollisuudesta julkistaa
esite haettaessa optio-oikeudet 2007A julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 

Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksia 2007A on yhteensä 500.000 kappaletta.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1,043 Technopolis Oyj:n osaketta.
Osakemerkinnän yhteydessä optio-oikeuksien haltijan merkitsemä osakkeiden
kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi ja
kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeiden määrää käyttäen ja
pyöristetään lähimpään täyteen senttiin. Optio-oikeudet oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 521.500 yhtiön uutta osaketta, joiden
laskennallinen laimennusvaikutus on 0,9 %. 

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2007A on 7,119 euroa osakkeelta.
Osakkeen merkintäaika alkaa 1.5.2010 ja päättyy 30.4.2012. Optio-oikeuksilla
tehtäviä osakemerkintöjä ottavat vastaan OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankkien ja
Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit. 

Merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.
Optio-oikeuksien ehtoja on muutettu vuonna 2008 järjestetyn osakeannin
yhteydessä ja muutoksesta on tiedotettu 28.4.2008 annetulla pörssitiedotteella.
Ehdot kokonaisuudessaan ovat liitteenä. 

Optio-oikeuksien 2007A merkintäohjeet ja ehdot ovat koko merkintäajan
saatavilla OP-Pohjola -ryhmän internet-sivuilta osoitteesta:
https://www.op.fi/op?id=36350. 


TECHNOPOLIS OYJ


Keith Silverang
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Keith Silverang, p. 040 566 7785 


LIITE:
Technopolis_optiot_2007_ehdot.pdf


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

technopolis_optiot_2007_ehdot.pdf