Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIKSEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ 2005A OPTIO-OIKEUKSILLA

TECHNOPOLIS OYJ          PÖRSSITIEDOTE         2.6.2010 klo 16.40


TECHNOPOLIKSEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ 2005A OPTIO-OIKEUKSILLATechnopolis Oyj on laskenut liikkeelle optio-ohjelman 2005A optioilla tehtyjen
merkintöjen perusteella yhteensä 339 703 uutta osaketta. Merkintähinta optio- 
oikeudella merkittäessä oli 3,266 euroa per osake ja merkintähinta on merkitty
yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. 

Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin tänään 2.6.2010. Yhtiön osakkeiden
määrä on uusien osakkeiden liikkeelle laskun jälkeen 63 385 044 osaketta. 

Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2010 ja tuottavat muut
osakasoikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Osakkeet otetaan arviolta 3.6.2010
 lukien kaupankäynnin kohteeksi OMX Nasdaq OMX Oy:ssä. 

TECHNOPOLIS OYJ

Keith Silverang
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Keith Silverang, p. 040 566 7785


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi