Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIKSEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 2001 OPTIO-OIKEUKSILLA

Technopolis Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksilla on aiempien
osakemerkintöjen jälkeen ja 30.4.2007 mennessä merkitty yhteensä
98.399 osaketta. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo ja
merkintähinta oli 1,69 euroa. Yksi optio-oikeus oikeutti
merkitsemään 2,6667 Technopolis Oyj:n osaketta.

Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, 166.294,31 euroa, on
merkitty kaupparekisteriin tänään. Yhtiön osakepääoma on
korotuksen jälkeen 68.691.861,68 euroa ja osakkeiden lukumäärä
40.646.072 kappaletta.

Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007 ja tuottavat
muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lukien.
Osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa 13.6.2007 alkaen.

Vuoden 2001 optio-ohjelma perustui yhtiökokouksen 23.3.2001
tekemään päätöksen. Osakkeiden merkintäaika vuoden 2001 kaikilla
optio-oikeuksilla päättyi 30.4.2007.


Oulu 12.6.2007

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. (08) 551 3213 tai 0400 680 816

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi