Pörssitiedotteet

Technopoliksen strategiset tavoitteet vuoteen 2016

TECHNOPOLIS OYJ         PÖRSSITIEDOTE         20.9.2011 klo 14.00

Technopoliksen strategiset tavoitteet vuoteen 2016

 

Technopoliksen hallitus on vahvistanut yhtiön strategiset tavoitteet ajalle 2012 – 2016. Tavoitteiden mukaan yhtiö tavoittelee keskimäärin vähintään 15 %:n liikevaihdon ja käyttökatteen kasvua vuosittain. Aiemmin liikevaihdon kasvutavoite oli 10 % vuosittain. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon tavoitellaan olevan yli 50 miljoonaa euroa vuoteen 2016 mennessä. Sijoitetun pääoman tuotoksi tavoitellaan vähintään 6 % vuodessa ja omavaraisuustavoite on yli 35 % keskipitkällä aikavälillä. Tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain ilman käypien arvojen muutoksia 40 – 50 % nettotuloksesta.

Yhtiön pyrkii vahvistamaan terveydenhuolto- ja koulutusalojen osuutta asiakaskannassaan panostamalla näihin segmentteihin ja niiden tarvitsemiin erityispalveluihin. Vuonna 2012 yhtiö arvioi Technopoliksen suurimpien asiakkaiden olevan seuraavat:

Osuus konsernin liikevaihdosta 1.1.-31.1.2012
Tieto Oyj 3,0 %
Jyväskylän yliopisto 2,7 %
Nokia Asset Management Oy 2,7 %
Renesas Mobile Europe Oy 2,3 %
Aalto-korkeakoulusäätiö 1,8 %

Technopolis tähtää siihen, että sen asiakasrakenne on riskinhallinnan johdosta sekä toimialallisesti että alueellisesti hajautettu.

Technopolis Oyj

Keith Silverang
toimitusjohtaja
p. 040 566 7785
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi